cze ger eng rus
ODKAZY

Luční plochy v Jevíčku Tisk článku  
Vážení občané,
 
rada  města Jevíčka se rozhodla na svém jednání 20.5.2019 k přijetí opatření v rámci boje proti vysychání půdy v České republice, kdy celkem deset městských travnatých ploch, které byly doposud sekány pracovníky města na nízký pokos, bude udržováno jako luční porost. Jedná se o evropský trend, ke kterému se již připojila celá řada evropských metropolí a měst. Přínos tohoto opatření spočívá zejména ve snížení odparu zemní vlhkosti a zlepšení podmínek pro život hmyzu a zajištění potravy pro ptactvo, kterého je ve městech stále méně právě z důvodu úbytku přirozených ploch a lokalit pro hnízdění a přísunu potravy.
Tyto luční plochy budou techničtí pracovníci sekat dvakrát ročně, výhledově v měsíci květnu a září. Přesné období pokosu bude záviset na aktuálním vývoji počasí. Uvedené luční plochy můžeme v případě zájmu bezplatně nabídnout na seno místním chovatelům.

V Jevíčku se bude jednat o tyto lokality:
- plocha mezi komunikací a bývalým židovským hřbitovem na ulici Svitavské
- část plochy v sídlišti K. Čapka přiléhající k ulici Nerudova
- parčík na křižovatce ulic Svitavská a Okružní I
- valy pod klášterem přiléhající k ulici Okružní I
- louka nad areálem Žlíbka, příchod z ulice Okružní I
- louka u sběrného dvora přiléhající k ulici Okružní IV
- zahrada v areálu bývalého hospodářského družstva na ulici Třebovská
- parčík na křižovatce ulic Okružní I a Třebovská
- louka a koryto potoka na křižovatce ulic Biskupická a U Střelnice
- louka na křižovatce ulic Pod Zahradami a Olomoucká
 
Vážení občané,
 
věříme, že naši snahu o zlepšení životního prostředí podpoříte. Rovněž počítáme s tím, že čas technických pracovníků, který bude ušetřen častým sečením uvedených ploch bude nasměrován ke zvýšené péči o ostatní městská prostranství k Vaší spokojenosti.
Pro Vaši informaci přikládám odkaz na článek k problematice v jiných městech:
 
Mapa PDF
 
Za radu Města Jevíčka,
Dušan Pávek, dipl.um., starosta.
 
VYHLEDEJ
 
INFO
Dnes je: 04.duben 2020
01 : 44 : 33
Dnes má svátek Ivana
ANKETA
Žádná anketa nebyla publikována.
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
loader
© www.jevicko.cz a TH SOFT 2020
Všechna práva vyhrazena.
webdesign: |TH SOFT|
graphics: |Grafika Matys|
created by Jiří Trojan 01/2011