cze ger eng rus
ODKAZY

Volby Tisk článku  
Informace pro občany k volbám do Evropského parlamentu na území České republiky
 
VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Voličský průkaz vydává Městský úřad Jevíčko voliči, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeným Městským úřadem Jevíčko a který nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden.
O vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu lze požádat ode dne vyhlášení voleb do 22.5.2019 do 16.00 hodin, a to: 
- osobně na adrese Městský úřad Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, 2NP číslo dveří 2.6 a 2.8, tel. 464 620 515 nebo 464 620 514 nebo
- písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče zaslaným na adresu Městského úřadu Jevíčko, Palackého nám. 1 nejpozději do 17.05.2019 ( ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku) do 16.00 hodin. 
- elektronickým podáním opatřeným uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím své datové schránky ( § 30 odst. 2 zákona), a to nejpozději do 17.05.2019

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu PDF.
 
Voličské průkazy, o které bylo řádně požádáno, se budou vydávat od 9. května 2019, budou předány osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo budou voliči zaslány na požadovanou adresu. 
Pokud bude podána žádost o voličský průkaz a zjistí se před jeho vydáním, že tento volič:
- je zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu v zahraničí, 
- požádal o zápis do seznamu EP u jiného obecního úřadu z důvodu pobytu v nemocnici či věznici,
- je pro volby do EP zapsán v seznamu voličů v jiném členském státě EU, tak nemůžeme voliči vydat voličský průkaz.  
 
HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů lze požádat Městský úřad Jevíčko a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o hlasování do přenosné volební schránky.
Žádosti o hlasování do přenosné volební schránky lze podávat v pracovní době Městského úřadu Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, 2. NP číslo dveří 2.6 a 2.8 ( tel. 464 620 514 nebo 464 620 515). 
 
STĚHOVÁNÍ VOLIČŮ PO 14. DUBNU 2019
Změní-li tak volič místo trvalého nebo přechodného pobytu na území ČR po zápisu do seznamu voličů EP, resp. po 14. dubnu, musí u obecního úřadu v místě předchozího pobytu požádat o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů EP. Potvrzení o vyškrtnutí je nutné předložit obecnímu úřadu v místě NOVÉHO pobytu nejpozději do středy 22. května do 16.00 hodin, kdy se uzavře seznam voličů EP. 
Volič takové potvrzení o vyškrtnutí může předložit ve dnech voleb přímo okrskové volební komisi ve volební místnosti příslušné dle místa NOVÉHO pobytu, kde volič musí zároveň prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku. 
O vydání tohoto potvrzení lze u obecního úřadu v místě PŘEDCHOZÍHO pobytu požádat písemně volnou formou ( prostřednictvím pošty, DS nebo e-mailu se zaručeným el. podpisem, není zde vyžadován úředně ověřený podpis), nebo osobně.    
 

 

VYHLEDEJ
 
INFO
Dnes je: 04.duben 2020
01 : 47 : 25
Dnes má svátek Ivana
ANKETA
Žádná anketa nebyla publikována.
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
loader
© www.jevicko.cz a TH SOFT 2020
Všechna práva vyhrazena.
webdesign: |TH SOFT|
graphics: |Grafika Matys|
created by Jiří Trojan 01/2011