ODKAZY

Ankety Tisk článku  

Výsledek ankety na téma Cirkusy bez zvířat:

Vážení občané,

od 1.4.do 14.5.2019 jste měli možnost hlasovat ve webové anketě Města Jevíčka na téma „Cirkusy v Jevíčku bez zvířat“.
Hlasování bylo uzavřeno s výsledkem, kdy pro omezení cirkusů se zvířaty hlasovalo 550 respondentů - 65,7 % a pro neomezování hlasovalo  287 respondentů - 34,3 %.

Rada města projednala výsledek ankety na schůzi 20.5.2019 a vzala na vědomí také veškeré další aspekty, zejména fakt, že pokud by celorepublikově došlo na zákaz cirkusů, nastal by velký problém se zvířaty, která v současných cirkusech existují a jsou celoživotně zvyklá na tento režim. V této situaci není vůbec promyšleno jejich další umístění a existuje tak riziko, že jejich chovatelé nebudou schopni zajišťovat jejich další péči.
Vzhledem k těmto skutečnostem rada rozhodla, že pro Město Jevíčko nebude vydávat zákaz účinkování cirkusů se zvířaty, ale bude před sjednáním cirkusového představení důsledně prověřováno o jaký cirkus se jedná, jaká zvířata cirkus v představení využívá a zda se jedná o solidní organizaci.
Rozhodli jsme tak také proto, protože zájem o cirkusová představení v Jevíčku je ze strany cirkusů minimální, proto také nebudeme situaci vyhrocovat přísným zákazem této činnosti.

Dušan Pávek, dipl.um.
starosta města Jevíčka

 


Zveřejňujeme výsledek ankety ke zpoplatnění parkování na Palackého náměstí v Jevíčku.
Uděleno: 568 hlasů PRO ZPOPLATNĚNÍ, 572 hlasů PROTI ZPOPLATNĚNÍ, 15 hlasů PRO VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ. Výsledek ankety bude předán zastupitelstvu města k projednání. Více zde PDF


 

Anketa - Zavedení placeného parkování na Palackého náměstí

Vážení občané,
zastupitelstvo Města Jevíčka projednávalo na základě podnětu  Komise pro dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost Města Jevíčka otázku zavedení placeného parkování na Palackého náměstí v Jevíčku formou parkovacích automatů, které by mohly být instalovány u parkovišť  na náměstí. S tímto řešením se již částečně počítalo při rekonstrukci Palackého náměstí v roce  2010, kdy byly umístěny dopravní značky „ZÓNA PLACENÉ PARKOVIŠTĚ“, avšak tyto jsou zneplatněny oranžovým přeškrtnutím, dále byly v rámci projektu položeny zemní kabely pro budoucí napojení parkovacích automatů.

Důvodů ke zpoplatnění parkování je několik:

1. Redukce dlouhodobě parkujících vozidel na parkovištích, která zabírají místo ostatním návštěvníkům náměstí.
2. Motivace majitelů vozidel ke změně životního stylu, kdy řada řidičů zejména místních může vyrazit do centra města pěšky, což by mělo pozitivní dopad na ekologii i snížení provozu.
3. Ekonomický přínos do pokladny města, zisk by mohl být použit např. na snížení nákladů za komunální odpad a mohl by snížit každému občanu města roční poplatek za odpady, minimálně o několik desítek korun.
4. Každoroční náklady města na údržbu plochy náměstí.

Na Palackého náměstí se nachází cca 150 parkovacích míst, které je možné zpoplatnit.  Řešení by mohlo být následující: 
- první ½ hodina nebo celá hodina zdarma 
- dále poplatek 5,- Kč za hodinu parkování
- možnost prodeje ročních parkovacích karet v ceně cca 300 – 500 ,- Kč, tzn. při vystavené kartě za sklem vozidla řidič nemusí po celý rok kupovat parkovací lístky

Obdobný systém parkovacích automatů funguje v okolních městech, např. Moravské Třebové, Boskovicích nebo Konici  a domníváme se, že by mohl dobře fungovat i v Jevíčku. Na druhou stranu  však vnímáme např. názory majitelů provozoven  a obchodů na náměstí v Jevíčku, kteří se zavedení placeného parkování obávají. Očekávaný příjem z parkovacích automatů by mohl ročně činit několik set tisíc  korun.

Před takto závažným rozhodnutím zastupitelstvo pověřilo radu města vyhlášením veřejné ankety k dané problematice.

Proto Vás tedy prosíme o Váš názor, zda souhlasíte se zavedením placeného parkování na Palackého náměstí či nikoliv, případně máte jiný návrh k organizaci parkování  na náměstí nebo jiných lokalitách města. Váš názor můžete vyjádřit hlasováním na webu města v odkazu ANKETA nebo vystřihnout níže připravený anketní lístek a odevzdat jej v Turistickém informačním centru v Jevíčku nebo v Městské knihovně. Hlasování na webu i listinnou formou bude probíhat od 1. do 30. 9. 2017.

Za Váš názor předem děkujeme, vedení města Jevíčka.

 
VYHLEDEJ
 
INFO
Dnes je: 24.srpen 2019
06 : 47 : 08
Dnes má svátek Bartoloměj
ANKETA
Žádná anketa nebyla publikována.
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
© www.jevicko.cz a TH SOFT 2019
Všechna práva vyhrazena.
webdesign: |TH SOFT|
graphics: |Grafika Matys|
created by Jiří Trojan 01/2011