ODKAZY

Výroční ocenění Města Jevíčko pro osobnosti/kolektivy Tisk článku  
Výroční ocenění Města Jevíčko pro osobnosti/kolektivy sportovního, kulturního a spolkového života pro rok 2018

Vyhlašovatel: Město Jevíčko, Palackého náměstí 1, 569 43 Jevíčko

Hodnotící orgán:
Rada města s doporučením komise kulturní a komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu

Systém hodnocení je stanoven jako dvoukolový:
1. V prvním kole budou kandidáti nominováni formou veřejného návrhu pomocí anketního lístku, který bude potvrzen navrhující organizací, sportovním oddílem, spolkem nebo jednotlivými občany.
2. Ve druhém kole provedou obě poradní komise na základě veřejných návrhů redukci pouze na pět nominantů v jednotlivých oblastech (a v případě jednotlivců i kategoriích), které předloží radě města již v navrženém pořadí. Rada města provede konečné schválení oceněných osobností/kolektivů.
 
Vyhlašované oblasti:  Vyhlašované kategorie (pouze pro jednotlivce):
1. osobnost/kolektiv sportovního života 1. žáci a studenti do 18 let
2. osobnost/kolektiv kulturního života 2. dospělí 19 až 60 let
3. osobnost/kolektiv spolkového života 3. senioři nad 60 let

Anketní lístky (k vyzvednutí v Turistickém informačním centru Jevíčko, ke stažení zde) odevzdávejte osobně v TIC. Možno zaslat také naskenované e-mailem na infojevicko@seznam.cz. Termín pro odevzdání nebo zaslání anketních lístků do 31. 12. 2018.

Vyhodnocení ankety proběhne v rámci tradičního setkání se zástupci spolků 10. ledna 2019 v 17,30 hodin v sále zámečku.

 
VYHLEDEJ
 
INFO
Dnes je: 12.prosinec 2018
13 : 14 : 41
Dnes má svátek Simona
ANKETA
Žádná anketa nebyla publikována.
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
© www.jevicko.cz a TH SOFT 2018
Všechna práva vyhrazena.
webdesign: |TH SOFT|
graphics: |Grafika Matys|
created by Jiří Trojan 01/2011