ODKAZY

Úřední deska  
archiv: | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | aktuální |

datumicoanotacedatum svěšení
05.12.2008
Prodej nemovitého majetku - prodej nově zaměřeného pozemku p.č. 3072/5 - ostatní plocha o výměře 27 m2 v k.ú. Jevíčko-předměst ...
22.12.2008
26.11.2008
Pronájem nemovitého majetku - pozemek p.č. 1497 - orná půda o výměře 4194m2
15.12.2008
26.11.2008
Prodej pozemku p.č. 927 - ostatní plocha o výměře 658m2 části pozemku p.č. 1424 - ostatní plocha o výměře cca 140m2 v k.ú. Zad ...
15.12.2008
26.11.2008
Usnesení dražební vyhláška - DHJV, s.r.o.
12.12.2008
24.11.2008
Nařízení města Jevíčko č. 1/2008
08.12.2008
11.11.2008
Pronájem nemovitého majetku - pozemek p.č. 1324/1 - ostatní plocha o výměře 813m2 v k.ú. Zadní Arnoštov
01.12.2008
11.11.2008
Usnesení dražební vyhláška - DHJV, s.r.o.
27.11.2008
10.11.2008
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zveřejnění posudku o vlivec ...
27.10.2008
05.11.2008
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Okružní IV - od zámečku po Brněnskou
24.11.2008
31.10.2008
Oznámení o místě uložení daňové písemnosti - Lenka Křivánková
17.11.2008
29.10.2008
Dražební vyhláška - Bedřich Kramář
14.11.2008
24.10.2008
Dražební vyhláška - DHJV, s.r.o.
10.11.2008
24.10.2008
Pronájem nemovitého majetku - garáž na pozemku p.č. st. 3 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jevíčko-město
10.11.2008
22.10.2008
Oznámení o místě uložení daňové písemnosti - Karel Horák
07.11.2008
15.10.2008
Oznámení HZS Jevíčko - býk byl odchycen
31.10.2008
13.10.2008
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání rozhodnutí o schválení návrhu jednoduchých pozemkových úprav - upřesnění přídělů v katast ...
29.10.2008
13.10.2008
Oznámení o místě uložení daňové písemnosti - Pavel Homola
29.10.2008
13.10.2008
Pronájem nemovitého majetku - nebytové prostory - dvě místnosti v domě na ulici Třebovská č.p. 71
30.10.2008
13.10.2008
Prodej pozemků p.č. 52/1 a p.č. 53 - zahrada v k.ú. Jevíčko-předměstí
30.10.2008
13.10.2008
Posuzování vlivů záměru Rychlostní silnice R43 v úseku Svitávka - Staré Město na životní prostředí - vrácení dokumentace k dop ...
30.10.2008
13.10.2008
Prodej pozemku p.č. 3089 - ostatní plocha v k.ú. Jevíčko-předměstí
30.10.2008
09.10.2008
Přerušení elektřiny
31.10.2008
08.10.2008
Dražební vyhláška - Vladimír Pospíšil
24.10.2008
07.10.2008
Informace - Město Jevíčko tímto informuje občany o plánované zástavbě řadovými domy na parcele p.č. 538/22, k.ú. Jevíčko předm ...
23.10.2008
01.10.2008
Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů
17.10.2008
01.10.2008
Oznámení době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
17.10.2008
30.09.2008
Výzva HZS Jevíčko
16.10.2008
26.09.2008
Oznámení o místě uložení daňové písemnosti - David Reich
13.10.2008
25.09.2008
Prodej nemovitého majetku - prodej pozemku p.č. 3060/2 - zahrada v k.ú. Jevíčko-předměstí
11.10.2008
25.09.2008
Prodej nemovitého majetku - prodej pozemku p.č. 1502/42 - ostatní plocha v k.ú. Jevíčko-předměstí
11.10.2008
15.09.2008
Oznámení o místě uložení daňové písemnosti - Lang Aleš
01.10.2008
15.09.2008
Oznámení o místě uložení daňové písemnosti - Koch Jiří
01.10.2008
15.09.2008
Oznámení o místě uložení daňové písemnosti - Hanáková Veronika
01.10.2008
15.09.2008
Oznámení o místě uložení daňové písemnosti - Horák Karel
01.10.2008
15.09.2008
Oznámení o místě uložení daňové písemnosti - Daniš Eduard
01.10.2008
15.09.2008
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení zpracovaného návrhu jednoduchých pozemkových úprav - upřesnění přídělů v katastrálním ...
01.10.2008
11.09.2008
Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení řízení - VHOS, a.s.
27.09.2008
11.09.2008
Prodej části pozemku p.č.st. 241 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jevíčko-předměstí
27.09.2008
02.09.2008
Oznámení o místě uložení daňové písemnosti - David Reich
18.09.2008
01.09.2008
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v Jevíčku pro volby do zastupitelstva Pardubického kraje konané ...
17.09.2008
01.09.2008
Veřejná nabídka pozemků uveřejněná pozemkovým fondem ČR dne 1. 9. 2008
01.10.2008
22.08.2008
Směna nemovitého majetku - směna pozemku p.č. 50/2 - zahradav k.ú. Jevíčko-předměstí
07.09.2008
18.08.2008
Rychlostní silnice R43 v úseku Svitávka - Staré Město - Posouzení vlivů na životní prostředí
08.09.2008
22.07.2008
Směna nemovitého majetku - Směna části pozemku p.č.st. 15/2 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jevíčko-město
07.08.2008
01.07.2008
Oznámení o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Moravy - Výzva k připomínkám veřejnosti a uživatelům vody
31.12.2008
28.06.2008
Podpořte naše zemědělství a potravinářství, pomůžete sami sobě!
14.07.2008
VYHLEDEJ
 
INFO
Dnes je: 16.červenec 2018
10 : 10 : 12
Dnes má svátek Luboš
ANKETA
Žádná anketa nebyla publikována.
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
© www.jevicko.cz a TH SOFT 2018
Všechna práva vyhrazena.
webdesign: |TH SOFT|
graphics: |Grafika Matys|
created by Jiří Trojan 01/2011