ODKAZY

Úřední deska  
archiv: | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | aktuální |

datumicoanotacedatum svěšení
23.12.2013
Usnesení z 83. schůze Rady města Jevíčka konané dne 16. 12. 2013
08.01.2014
23.12.2013
Informace o konání 37. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 15. 1. 2014
16.01.2014
18.12.2013
Usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 11. 12. 2013
04.01.2014
18.12.2013
Potvrzení převzetí petice, kterou sestavila Ing. Zdeňka Jirásková
04.01.2014
18.12.2013
Potvrzení převzetí petice, kterou sestavil Mgr. Miroslav Šafář
04.01.2014
17.12.2013
Vyjádření k zaslané analýze k návrhu splynutí Gymnázií Moravská Třebová a Jevíčko
03.01.2014
17.12.2013
Analýza k návrhu na splynutí Gymnázium Jevíčko a MT
03.01.2014
16.12.2013
Návrh rozpočtu Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2014
02.01.2014
16.12.2013
Usnesení Regionu Moravskotřebovsko-Jevíčsko k usnesení Rady Pardubického kraje R/749/13 ze dne 5. 12. 2013
02.01.2014
14.12.2013
Region Moravskotřebovsko-Jevíčsko podporuje nesouhlas jevíčských zastupitelů
31.12.2013
13.12.2013
Email zastupitelům Pardubického kraje
30.12.2013
13.12.2013
Podpora nesouhlasu města Jevíčko se splynutím Gymnázia Moravská Třebová s Gymnáziem Jevíčko od starostů okolních obcí. Děkujem ...
30.12.2013
12.12.2013
Rozhodnutí o umístění stavby - Protipovoďnová opatření obce Slatina
29.12.2013
11.12.2013
Stanovisko Zastupitelstva města Jevíčko k usnesení Rady Pardubického kraje R/749/13 ze dne 5. 12. 2013 ve věci schválení návrh ...
28.12.2013
11.12.2013
Výpis usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 11. prosince 2013
28.12.2013
10.12.2013
ČSÚ hledá domácnosti pro statistiku rodinných účtů
30.06.2014
06.12.2013
Zahájení řízení o územním plánu Biskupice
23.01.2014
04.12.2013
Částečné zrušení exekuce - nemovitost, Pospíšilová
20.12.2013
04.12.2013
Usnesení z 82. schůze Rady města Jevíčka konané dne 2. 12. 2013
20.12.2013
28.11.2013
Usnesení z 81. schůze Rady města Jevíčka konané dne 25. 11. 2013
16.12.2013
28.11.2013
Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 - Rozpočet na rok 2014 návrh
16.12.2013
25.11.2013
Rozpočet Města Jevíčko na rok 2014 - návrh
11.12.2013
22.11.2013
Informace o konání 36. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 11. 12. 2013
12.12.2013
22.11.2013
Informace SITA CZ o změně svozu komunálního odpadu
01.01.2014
20.11.2013
Prodej nemovitého majetku - budova Jaroměřice č.p. 348 na pozemku p.č.st. 327 a části pozemků p.č.st. 327 - zastavěná plocha a ...
06.12.2013
20.11.2013
Usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 13. 11. 2013
06.12.2013
14.11.2013
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 4/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, ...
02.12.2013
07.11.2013
Usnesení z 80. schůze Rady města Jevíčka konané dne 4. 11. 2013
25.11.2013
06.11.2013
Záměr prodeje - prodej pozemku p.č. 1267/45 - ostatní plocha v k.ú. Jevíčko-předměstí
22.11.2013
04.11.2013
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny 18.11.2013 - Jevíčko
19.11.2013
04.11.2013
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny 14.11.2013 - Zadní Arnoštov, osada Lípa, Mařín
15.11.2013
04.11.2013
Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí - Protipovodňová opatření obce Slatina
22.11.2013
31.10.2013
Veřejná vyhláška - zásady územního rozvoje Pardubického kraje - Aktualizace č. 1
16.12.2013
29.10.2013
Informace o konání 35. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 13. 11. 2013
14.11.2013
26.10.2013
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
11.11.2013
25.10.2013
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Modernizace silnice II/366 Zadní Arnoštov - Jevíčko
11.11.2013
24.10.2013
Stavební povolení - Revitalizace Palackého náměstí v Jevíčku - SO 3.1 komunikace
11.11.2013
23.10.2013
Usnesení z 79. schůze Rady města Jevíčka konané dne 21. 10. 2013
08.11.2013
21.10.2013
Telefonní spojení do volebních místností PÚ Jevíčko
27.10.2013
21.10.2013
Usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 16. 10. 2013
06.11.2013
18.10.2013
Koncese pro prodej alkoholu
18.04.2014
17.10.2013
Provoz Městského úřadu Jevíčko ve dnech 23. 12. 2013 - 3. 1. 2014
03.01.2014
17.10.2013
Provoz TIC Jevíčko ve dnech 23. 12. 2013 - 3. 1. 2014
03.01.2014
17.10.2013
Provoz veřejných WC ve dnech 23. 12. 2013 - 3. 1. 2014
03.01.2014
08.10.2013
Usnesení z 78. schůze Rady města Jevíčka konané dne 7. 10. 2013
24.10.2013
07.10.2013
Ocenění Pardubického kraje
01.11.2013
03.10.2013
Pronájem nemovitého majetku - Pozemek p.č. 5467 - neplodná půda o výměře 8799 m2 v k.ú. Jevíčko-předměstí
21.10.2013
03.10.2013
Pronájem nemovitého majetku - Rybník na pozemku p.č. 5328 - vodní plocha, p.č. 5338 - ostatní plocha a p.č. 5325 - trvalý trav ...
21.10.2013
03.10.2013
Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Revitalizace Palackého nám. v Jevíčku SO 3.1 komunikace
21.10.2013
03.10.2013
Usnesení z 77. schůze Rady města Jevíčka konané dne 30. 9. 2013
21.10.2013
30.09.2013
Záměr prodeje - prodej části pozemku p.č. 518/62 - orná půda v k.ú. Jevíčko-předměstí
16.10.2013
30.09.2013
Záměr prodeje - prodej pozemku p.č. 1502/66 - ostatní plocha v k.ú. Jevíčko-předměstí
16.10.2013
27.09.2013
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Povodňová opatření obce Slatina
13.10.2013
27.09.2013
Oznámení o době a místě konání voleb
29.10.2013
27.09.2013
Informace o konání 34. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 16. 10. 2013
17.10.2013
24.09.2013
Usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 18. 9. 2013
10.10.2013
24.09.2013
Zastavení řízení - Bioplynová stanice 0,6 MW, Jevíčko
10.10.2013
23.09.2013
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
16.11.2013
17.09.2013
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v městě Jevíčko pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k ...
11.10.2013
11.09.2013
Usnesení z 76. schůze Rady města Jevíčka konané dne 9. 9. 2013
27.09.2013
11.09.2013
Veřejná vyhláška - Rozsah záplavového území významného vodního toku Jevíčka na území Pardubického kraje
27.09.2013
10.09.2013
Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Sběrný dvůr v Jaroměřicích
26.09.2013
06.09.2013
Výluka drážní dopravy na trati č. 262 Skalice nad Svitavou - Velké Opatovice (a zpět)
13.09.2013
05.09.2013
Dražební vyhláška - Trejtnar
23.09.2013
05.09.2013
Výzva a k podání nabídky a prokázaní kvalifikace k veřejné zakázce OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, ...
26.09.2013
05.09.2013
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ A SOLITÉR ...
26.09.2013
28.08.2013
Pronájem nemovitého majetku - část pozemku p.č. 1311/1 - ostatní plocha v k.ú. Zadní Arnoštov
13.09.2013
28.08.2013
Usnesení z 75. schůze Rady města Jevíčka konané dne 26. 8. 2013
13.09.2013
27.08.2013
Vyhlášení výběrového řízení pro posouzení žádostí o půjčky k úhradě nákladů na opravy, modernizaci a rekonstrukci bytového fon ...
01.10.2013
27.08.2013
Žádost o půjčku z Fondu rozvoje bydlení města Jevíčko
01.10.2013
26.08.2013
Exekuční příkaz 1 - Lang
11.09.2013
26.08.2013
Exekuční příkaz 2 - Lang
11.09.2013
26.08.2013
Exekuční příkaz 3 - Lang
11.09.2013
26.08.2013
Exekuční příkaz 4 - Lang
11.09.2013
26.08.2013
Exekuční příkaz 5 - Lang
11.09.2013
26.08.2013
Exekuční příkaz 6 - Lang
11.09.2013
23.08.2013
Informace o konání 33. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 18. 9. 2013
19.09.2013
22.08.2013
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 2/2013, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
09.10.2013
19.08.2013
Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 14. 8. 2013
04.09.2013
16.08.2013
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 3/2013 o použití koeficientu pro výpočet z daně nemovitostí
02.09.2013
13.08.2013
Dražební vyhláška - Nextel s.r.o.
25.09.2013
12.08.2013
Usnesení z 74. schůze Rady města Jevíčka konané dne 5. 8. 2013
28.08.2013
07.08.2013
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny 3. a 4.9.2013
05.09.2013
29.07.2013
Nařízení Pardubického kraje č. 1/2013, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzn ...
15.08.2013
26.07.2013
Informace o konání 32. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 14. 8. 2013
15.08.2013
24.07.2013
Usnesení z 73. schůze Rady města Jevíčka konané dne 22. 7. 2013
09.08.2013
24.07.2013
Směna nemovitého majetku - pozemek p.č. 1833 lesní pozemek v k.ú. Jevíčko-předměstí
09.08.2013
24.07.2013
Prodej nemovitého majetku - Prodej pozemků p.č. 88/11, p.č. 88/12, .č. 88/13, .č. 88/14 a .č. 88/15, vše zahrada v k.ú. Jevíčk ...
09.08.2013
22.07.2013
Dražební vyhláška - Dvořák
07.08.2013
27.06.2013
Usnesení z 72. schůze Rady města Jevíčka konané dne 24. 6. 2013
15.07.2013
25.06.2013
Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 12. 6. 2013
11.07.2013
25.06.2013
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace v rámci veř. zakázky: Nákup čistící komunální techniky v rámci projektu \"Sníže ...
22.07.2013
25.06.2013
Zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení na veř. zakázku: Nákup čistící komunální techniky v rámci projektu \"S ...
22.07.2013
14.06.2013
Oznámení - společné jednání o návrhu územního plánu Bělá u Jevíčka
01.08.2013
14.06.2013
Oznámení - společné jednání o návrhu územního plánu Biskupice
01.08.2013
13.06.2013
Město Jevíčko nabízí k prodeji byt 3+1 (80 m2 + 15 m2 sklep) v bytovém domě 475, 476 na ulici K. H. Borovského v Jevíčku.
14.08.2013
11.06.2013
Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná - Závěrečný účet za rok 2012
27.06.2013
10.06.2013
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření
26.06.2013
07.06.2013
Usnesení z 71. schůze Rady města Jevíčka konané dne 3. 6. 2013
24.06.2013
06.06.2013
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace - Úprava rajského dvora bývalého augustiniánského kláštera Jevíčko
18.06.2013
04.06.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Moravskotřebovska a Jevíčska za rok 2012
20.06.2013
04.06.2013
Uzavření Městského úřadu Jevíčko 6. 6. od 9:00 do 14:00 h z důvodu školení
07.06.2013
04.06.2013
Omezení provozu Městského úřadu Jevíčko od 17. 6. do 21. 6. 2013 z důvodu dovolených
22.06.2013
03.06.2013
Usnesení z 70. schůze Rady města Jevíčka konané dne 27. 5. 2013
19.06.2013
31.05.2013
Závěrečný účet Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 za rok 2012, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
17.06.2013
30.05.2013
Prodej nemovitého majetku - Prodej pozemku p.č. 2465 - orná půda v k.ú. Zadní Arnoštov
17.06.2013
29.05.2013
Závěrečný účet svazku obcí MTJ za rok 2012
14.06.2013
27.05.2013
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny 21.6.2013 - Svitavská - pravá strana od hřbitova po ul. Nappova, K. H. Borovského
21.06.2013
27.05.2013
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny 14.6.2013 - Nappova, Nerudova, K. Čapka 565, 549, Svitavská - levá strana k sanat ...
17.06.2013
27.05.2013
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny 12.6.2013 - Dr. Klimeše, Zadní, Příční, K. Appla, Horní
13.06.2013
27.05.2013
Informace o konání 31. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 12. 6. 2013
13.06.2013
22.05.2013
Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 15. 5. 2013
07.06.2013
22.05.2013
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace - Obnova chodníků sídliště K. Čapka Jevíčko
03.06.2013
22.05.2013
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace - Úprava rajského dvora bývalého augustiniánského kláštera Jevíčko
03.06.2013
21.05.2013
Zpráva o hospodaření Města Jevíčka za rok 2012 v porovnání s rokem 2011
13.06.2013
21.05.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Jevíčko, IČ: 00276791 za rok 2012
13.06.2013
21.05.2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
13.06.2013
20.05.2013
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Turistická rozhledna Kumperk
05.06.2013
20.05.2013
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření
05.06.2013
20.05.2013
Dražební vyhláška - Trejtnar
14.08.2013
13.05.2013
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
29.05.2013
13.05.2013
Exekuční příkaz 1 - Rys
29.05.2013
13.05.2013
Exekuční příkaz 2 - Rys
29.05.2013
10.05.2013
Výzva k podání nabídky - Oprava atletického oválu hřiště na ulici A. K. Vitáka Jevíčko
31.05.2013
09.05.2013
Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Turistická rozhledna Kumperk
27.05.2013
09.05.2013
Usnesení z 69. schůze Rady města Jevíčka konané dne 6. 5. 2013
27.05.2013
07.05.2013
Oznámení o výběrovém řízení pro posouzení žádostí o půjčky z fondu rozvoje bydlení
31.05.2013
02.05.2013
Pronájem nemovitého majetku - pozemek p.č. 1740/7 - ostatní plocha v k.ú. Jevíčko-předměstí
20.05.2013
26.04.2013
Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 17. 4. 2013
13.05.2013
26.04.2013
Usnesení z 68. schůze Rady města Jevíčka konané dne 22. 4. 2013
13.05.2013
25.04.2013
Výzva k podání nabídky na koupi bytové jednotky v domě č. p. 475, 476 na ulici K. H. Borovského v Jevíčku
08.06.2013
25.04.2013
Informace o konání 30. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 15. 5. 2013
16.05.2013
25.04.2013
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného seznamu k nahlédnutí - daň z nemovitostí na rok 2013
28.05.2013
18.04.2013
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení
03.05.2013
16.04.2013
Rozhodnutí o umístění stavby - Přístřešek u RD č.p. 815 v Jevíčku
03.05.2013
15.04.2013
Usnesení z 67. schůze Rady města Jevíčka konané dne 8. 4. 2013
02.05.2013
12.04.2013
Dražební vyhláška - Pospíšil
29.04.2013
12.04.2013
Výluka drážní dopravy na trati č. 262 Skalice nad Svitavou - Velké Opatovice (a zpět)
23.04.2013
10.04.2013
Exekuční příkaz - Pospíšilová
26.04.2013
03.04.2013
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny 18.4.2013 - Svitavská od Okružní po Nappovu, K. Čapka...
19.04.2013
03.04.2013
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny 18.4.2013 - kostelíček a vodárna
19.04.2013
03.04.2013
ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny 18.4.2013 - rek. středisko EDEN + chaty
19.04.2013
03.04.2013
Veřejná vyhláška - prodloužení lhůty - S&M Develop s. r. o.
19.04.2013
02.04.2013
Exekuční příkaz - Pospíšilová
18.04.2013
28.03.2013
Směna nemovitého majetku - pozemek p.č. 47/2 - zahrada v k.ú. Jevíčko-předměstí
15.04.2013
27.03.2013
Usnesení z 66. schůze Rady města Jevíčka konané dne 25. 3. 2013
12.04.2013
26.03.2013
Informace o konání 29. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 17. 4. 2013
18.04.2013
19.03.2013
Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 13. 3. 2013
04.04.2013
18.03.2013
Usnesení z 65. schůze Rady města Jevíčka konané dne 11. 3. 2013
03.04.2013
18.03.2013
VHOS - Výsledky hospodaření a výsledná kalkulace za rok 2012
03.04.2013
18.03.2013
Kanalizace - výsledky hospodaření a výsledná kalkulace za rok 2012
03.04.2013
18.03.2013
Dražební vyhláška - Havranova
22.05.2013
14.03.2013
Dražební vyhláška - Kvinta
12.04.2013
27.02.2013
Rozhodnutí o umístění stavby - Společenské zařízení obce Bělá u Jevíčka
16.03.2013
25.02.2013
Předvolání - Rys
19.03.2013
25.02.2013
Informace o konání 28. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 13. 3. 2013
14.03.2013
20.02.2013
Usnesení z 64. schůze Rady města Jevíčka konané dne 18. 2. 2013
08.03.2013
20.02.2013
Výroční zpráva za rok 2012 k zákonu 106/99 Sb.
08.03.2013
20.02.2013
Exekuční příkaz - Pokorná
08.03.2013
18.02.2013
Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 13. 2. 2013
06.03.2013
14.02.2013
Změna svozu komunálního odpadu - Velikonoční pondělí
02.04.2013
14.02.2013
Informace pro občany od Finančního úřadu v Moravské Třebové
02.04.2013
06.02.2013
Usnesení z 63. schůze Rady města Jevíčka konané dne 4. 2. 2013
22.02.2013
01.02.2013
Usnesení z 62. schůze Rady města Jevíčka konané dne 28. 1. 2013
18.02.2013
01.02.2013
Pronájem nemovitého majetku - Nebytové prostory domu K.H.Borovského 586 na pozemku p.č.st. 1131/1 - zastavěná plocha a nádvoří ...
18.02.2013
30.01.2013
Dražební vyhláška - Žáčkovi
01.03.2013
28.01.2013
Dražební vyhláška - Dostál
01.03.2013
28.01.2013
Informace o konání 27. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka dne 13. 2. 2013
14.02.2013
28.01.2013
Oznámení o nálezu peněz
29.07.2013
28.01.2013
Dražební vyhláška - Fodorová
11.03.2013
26.01.2013
Volba prezidenta republiky - výsledky hlasování za město Jevíčko - 1. kolo a 2. kolo
11.02.2013
24.01.2013
Termín sčítání zvěře - 23. února 2013
18.03.2013
24.01.2013
Oznámení o konání valné hromady Honebního společenstva Nová Lípa Z. A.
11.02.2013
23.01.2013
Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 16. 1. 2013
08.02.2013
22.01.2013
Dražební vyhláška - Holas
22.02.2013
15.01.2013
Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta ČR 2. kolo
28.01.2013
12.01.2013
Volba prezidenta republiky - výsledky hlasování za město Jevíčko - 1. kolo
26.01.2013
11.01.2013
Usnesení z 61. schůze Rady města Jevíčka konané dne 7. 1. 2013
29.01.2013
11.01.2013
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu územního plánu Jevíčko
28.02.2013
10.01.2013
Zápis do 1. třídy
04.02.2013
08.01.2013
Prodej nemovitého majetku - Bytové jednotky v budově č.p. 475 na pozemku p.č.st. 470 a spoluvlastnické podíly na pozemku p.č.s ...
24.01.2013
07.01.2013
Telefonní spojení do volebních místností PÚ Jevíčko
27.01.2013
07.01.2013
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - stavební povolení - Domov na Kalvárii - přístavba schodiště a výtahu
23.01.2013
07.01.2013
Exekuční příkaz - Pospíšil
23.01.2013
02.01.2013
Oznámení o nálezu peněz
01.07.2013
VYHLEDEJ
 
INFO
Dnes je: 16.červenec 2018
10 : 27 : 40
Dnes má svátek Luboš
ANKETA
Žádná anketa nebyla publikována.
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
© www.jevicko.cz a TH SOFT 2018
Všechna práva vyhrazena.
webdesign: |TH SOFT|
graphics: |Grafika Matys|
created by Jiří Trojan 01/2011