Jednorázový příspěvek na dítě 5.000 Kč

PŘÍSPĚVEK NA DÍTĚ 5.000 Kč

1. O příspěvek na dítě 5.000 Kč je možno od 15.08.2022 žádat elektronicky, prostřednictvím online formuláře. Odkaz je zveřejněn na www.mpsv.cz.
Předpokladem pro takové podání bude elektronická identita občana (např. prostřednictvím Bankovní identity, popř. Mobilního klíče eGovernmentu atd.).


2. O příspěvek na dítě 5.000 Kč je možno od 15.08.2022 žádat i osobně, na vybraných Czech POINTech krajských, městských a obecních úřadů, od 01.10.2022 i na poštách.
Pracovník Czech POINTu žádost o jednorázový příspěvek zadá do systému a žadateli vydá potvrzení o žádosti.

 

MěÚ Jevíčko žádosti přijímá v kancelářích matriky, vedoucího organizačního odboru a v kanceláři sociálního oddělení MěÚ Jevíčko, Palackého nám. 1, Jevíčko.


Přílohy:

Možnosti podání žádosti o příspěvek      (stáhnout PDF)  img_pdf.png

Leták - jednorázový příspěvek na dítě     (stáhnout PDF)   img_pdf.png

Jednorázový příspěvek Help-Line            (stáhnout PDF)   img_pdf.png