Odbor finanční

Poplatek za uložení odpadu, za psy

Dne 8. 11. 2021 schválilo zastupitelstvo Města Jevíčko v souladu s platnou legislativou Obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s navrženou sazbou poplatku na rok 2022 ve výši 700 Kč s účinností od 1. ledna 2022. Celé znění vyhlášky včetně úlev je k dispozici na webových stránkách města v sekci: městský úřad -> platné Obecně závazné vyhlášky a nařízení.

Číslo účtu pro úhradu poplatků je: 19-2526591/0100, při úhradě udávejte přidělený variabilní symbol. Pokud variabilní symbol neznáte, zadejte do zprávy pro příjemce číslo popisné a jméno. Variabilní symbol lze zjistit u paní Václavkové, je stejný každý rok. Kontakty: vaclavkova@jevicko.cz; telefon 464 620 519. Základní sazba poplatku za odpad je 700 Kč /osobu. Poplatek lze uhradit také na pokladně města.

Poplatek za psy se vybírá dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019.  

Splatnost poplatků je k 30. 6. 2022.

 

Jana Bartuňková, Finanční odbor

 

Dokumenty k ohlášení užívání veřejného prostranství:

Ohlášení užívání veřejného prostranství PDF