Odbor finanční

Poplatek za uložení odpadu, za psy

Zastupitelstvo města Jevíčko schválilo Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2023 ve výši 700 Kč. Celé znění platné Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 města Jevíčko o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství včetně úlev je k dispozici na webových stránkách města v sekci: městský úřad -> platné Obecně závazné vyhlášky a nařízení.

Číslo účtu pro úhradu poplatků je: 19-2526591/0100, při úhradě udávejte přidělený variabilní symbol. Pokud variabilní symbol neznáte, zadejte do zprávy pro příjemce číslo popisné a jméno. Variabilní symbol lze zjistit u paní Václavkové, je stejný každý rok. Kontakty: vaclavkova@jevicko.cz; telefon 464 620 519. Poplatek lze uhradit také na pokladně města.

Poplatek za psy se vybírá dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019.  

Splatnost poplatků je k 30. 6. 2023.

Jana Bartuňková, Finanční odbor

Dokumenty k ohlášení užívání veřejného prostranství:

Ohlášení užívání veřejného prostranství PDF