Odbor organizační

Užitečné dokumenty organizačního odboru

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu
PDFWord

Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucí mimo les
PDFWord

Žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF
PDFWord

Oznámení veřejné hudební produkce
PDF, Word