Odbor výstavby a územního plánování

Formuláře

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (PDF)
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (PDF)
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (PDF)
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku (PDF)
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (PDF)
Žádost o vydání společného ÚR + SP (PDF)
Žádost o oznámení záměru (PDF)
Ohlášení stavby (PDF)
Žádost o stavební povolení (PDF)
Oznamení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora (PDF)
Žádost o vydaní kolaudačního souhlasu (PDF)
Žádost o povolení předčasného užívání stavby (PDF)
Oznámení změny v užívání stavby (PDF)
Ohlášení odstranění (PDF)
Společné oznámení záměru (PDF)
Ohlaseni dokonceni stavby (PDF)
Čestné prohlášení o provedení stavby (DOCX)
Žádost o ověření pasportu (DOC)

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí - na stavby povolené před 1.1.2007 ( PDF )