Sběrný dvůr, likvidace odpadů

Sběrný dvůr (objekt bývalé sodovkárny)

Provozní doba sběrného dvora města Jevíčka?

Pondělí 7,00 – 12,00
Středa 7,00 – 11,30     12,00 – 17,00
Pátek 12,00 – 17,00
Sobota 7,00 – 12,00

Tel: 733 539 809
Pověřený pracovník sběrného dvora František Stejskal. 

Plán odpadového hospodářství Města Jevíčka na období 2016 - 2025 (PDF)

Stanovisko Pardubického kraje k Plánu odpadového hospodářství Města Jevíčka (PDF)

Sběrný dvůr města Jevíčko – prodloužení souhlasu k provozu
Souhlas s provozováním SD Jevíčko vydaný Krajským úřadem Pardubického kraje 17. 10. 2019 (PDF)


- Provozní řád sběrného dvora Jevíčko (PDF)
- Interní pokyn pro ukládání komunálního odpadu ve sběrném dvoře Města Jevíčko (PDF)
- Souhlas s provozováním sběrného dvora (PDF)
- Pravidla pro ukládaní zeminy a suti Město Jevíčko (PDF)
- Stávající rozmístění kontejnerů pro tříděný odpad (PDF)
Sběr jedlých olejů v PET lahvích na sběrném dvoře Jevíčko

737 151 933Vývoz popelnic
vývoz komunálního odpadu provádí firma SUEZ Využití zdrojů a.s. Divize JIH, Drčkova 2798/7, 628 00 Brno. Tel. 516 426 411. Četnost vývozu 1 x týdně v pondělí pro k. ú. Jevíčko - město a Jevíčko - předměstí, 1 x za 14 dní v úterý pro k. ú. Zadní Arnoštov (v období červenec a srpen 1 x týdně v úterý)

Svozy tříděného odpadu
vývoz tříděného odpadu provádí firma SUEZ Využití zdrojů a.s., Divize JIH, Drčkova 2798/7, 628 00 Brno. Tel. 516 426 411.
Svozy tříděného odpadu pro rok 2016 (PDF)

Vývoz  septiků
v případě potřeby se mohou občané obracet na tyto firmy:

  • CHEMwork (Petr Türk, Borotín 78, 679 37 Borotín, tel: 603 780 320, e-mail: chemwork@seznam.cz)
  • VHOS a. s., provozovna ČOV Jevíčko (vedoucí Jan Doležel, tel: 724 121 507, e-mail: dolezelj@vhos.cz)
  • Pavel Holler (Biskupice - Zálesí 3, tel: 737 151 933)