Sběrný dvůr, likvidace odpadů

Kalendář svozů 2022 - Jevíčko (svozy od domu - plast, papír) PDF

Svozy tříděného odpadu sběrná místa Jevíčko, Zadní Arnoštov 2022 PDF


 

EKOLAMP – životní cyklus dosloužilé kompaktní zářivky

img_ekolamp_cyklus.jpg

 


 

DOOR TO DOOR V JEVÍČKU

Město Jevíčko bude pokračovat ve sběru závazných objednávek a následné distribuci nádob na tříděný odpad v systému door to door. Závazné objednávky nádob (ke stažení zde) odevzdávejte nejpozději do 27. 10. 2021 do schránky Městského úřadu Jevíčko nebo Turistického informačního centra. Výdejní den v listopadu 2021 bude upřesněn.

V pátek dne 10. 9. 2021 proběhne výdej nádob v čase 9–12 hod. a 14–17 hod. v prostorách bývalého kamenosochařství Na Salajce (vstup branou od sběrného dvora). Zájemce je povinen při převzetí nádoby předložit občanský průkaz a podepsat smlouvu o výpůjčce s městem Jevíčko. Tento výdejní den se týká těch, kteří odevzdali závaznou objednávku nádob do 31. 8. 2021. 

Vedení města Jevíčko


 

TAŠKY NA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Nově máme v Turistickém informačním centrum Jevíčko na prodej sadu tří tašek na třídění odpadů na papír, sklo a plast o objemu 20 litrů.
Více informací viz PDF


 

Prodloužení příjmu závazných objednávek nádob k systému separovaného sběru odpadu "door to door" v Jevíčku do konce dubna

Vážení spoluobčané,
město Jevíčko prodlužuje termín pro příjem závazných objednávek nádob k systému separovaného sběru odpadu "door to door" v Jevíčku do konce dubna. Formuláře si můžete vyzvednout na MěÚ Jevíčko nebo stáhnout na webu města v odkazu „Služby, potřebuji vyřídit - Sběrný dvůr, likvidace odpadů“. Lze také použít formulář z únorového zpravodaje. Vyplněné formuláře vhazujte nejlépe do poštovní schránky u vchodu do MěÚ.

Zavedení systému je závislé na úspěšné (bezplatné) distribuci nádob občanům, SVJ nebo SBD a na optimálním nastavení plánovaných svozů ve spolupráci se společností SUEZ CZ, proto Vás prosíme, abyste se do systému v největší možné míře zapojili. Díky Vám může město snížit produkci komunálního odpadu, zlepšit třídění odpadů, a to vše bude mít kladný dopad na ekonomiku města, životní prostředí a v budoucnu zřejmě i na výši poplatku za odpady, který všichni jako občané dle zákona hradíme.


Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta


 

Sběrný dvůr (objekt bývalé sodovkárny)

Provozní doba sběrného dvora města Jevíčka?

Pondělí 7,00 – 12,00
Středa 7,00 – 11,30     12,00 – 17,00
Pátek 12,00 – 17,00
Sobota 7,00 – 12,00

Tel: 733 539 809
Pověřený pracovník sběrného dvora František Stejskal. 

Plán odpadového hospodářství Města Jevíčka na období 2016 - 2025 (PDF)

Stanovisko Pardubického kraje k Plánu odpadového hospodářství Města Jevíčka (PDF)

Sběrný dvůr města Jevíčko – prodloužení souhlasu k provozu
Souhlas s provozováním SD Jevíčko vydaný Krajským úřadem Pardubického kraje 17. 10. 2019 (PDF)


- Provozní řád sběrného dvora Jevíčko (PDF)
- Interní pokyn pro ukládání komunálního odpadu ve sběrném dvoře Města Jevíčko (PDF)
- Souhlas s provozováním sběrného dvora (PDF)
- Pravidla pro ukládaní zeminy a suti Město Jevíčko (PDF)
- Stávající rozmístění kontejnerů pro tříděný odpad (PDF)
Sběr jedlých olejů v PET lahvích na sběrném dvoře Jevíčko

Svozy tříděného odpadu
vývoz tříděného odpadu provádí firma SUEZ Využití zdrojů a.s., Divize JIH, Drčkova 2798/7, 628 00 Brno. Tel. 516 426 411.

Vývoz  septiků
v případě potřeby se mohou občané obracet na tyto firmy:

  • CHEMwork (Petr Türk, Borotín 78, 679 37 Borotín, tel: 603 780 320, e-mail: chemwork@seznam.cz)
  • VHOS a. s., provozovna ČOV Jevíčko (vedoucí Jan Doležel, tel: 724 121 507, e-mail: dolezelj@vhos.cz)
  • Pavel Holler (Biskupice - Zálesí 3, tel: 737 151 933)