Společenská kronika 2019

    

   

18.12.2019

18. prosince 2019 jsme popřáli krásné Vánoce a vše nejlepší do roku 2020 našim ubytovaným v domech s pečovatelskou službou v Jevíčku. Kolektiv pracovnic Pečovatelské služby a Město Jevíčko.

img_2019_vanocepecsluzba_01_b.jpg

img_2019_vanocepecsluzba_02_b.jpg

img_2019_vanocepecsluzba_03_b.jpg

4.12.2019

4. prosince 2019 jsme blahopřáli k 85. narozeninám paní Heleně Kochové. Přejeme hodně zdraví, elánu a spokojenosti a děkujeme za vřelé přijetí s výborným domácím cukrovím.

img_2019_kochova_01_b.jpg

img_2019_kochova_02_b.jpg

22.11.2019

22. listopadu 2019 jsme s vedoucí Pečovatelské služby Jevíčko popřáli ke krásným 95. narozeninám paní Bohumile Pohlové. Přejeme hodně zdraví, vitality a životní pohody.

Bohumila Pohlová 1

Bohumila Pohlová

4.11.2019

Blahopřejeme manželům Emilii a Oskaru Chlebkovým, kterým jsme za Město Jevíčko a Sbor pro občanské záležitosti popřáli 4.11.2019 pevné zdraví, životní elán a rodinou pohodu k nádherným 85. a 90. narozeninám.

img_2019_chlebkovi_01_b.jpg

img_2019_chlebkovi_02_b.jpg

12.10.2019

12. října 2019 jsme popřáli manželům Řehořovým k nádhernému jubileu Diamantové svatby. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, lásku a životní elán.

img_2019_rehor_01_b.jpg

img_2019_rehor_02_b.jpg

21.9.2019

21. září 2019 jsme popřáli manželům Vykydalovým ke krásnému jubileu zlaté svatby. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme stálé zdraví, lásku a rodinnou pohodu.

img_2019_vykydalovi_01_b.jpg

img_2019_vykydalovi_02_b.jpg

18.9.2019

18. září 2019 jsme blahopřáli k 70. narozeninám panu Pavlu Štoudkovi. Přejeme pevné zdraví a děkujeme za vřelé přijetí.

img_2019_stoudka_01_b.jpg

3.9.2019

3. září 2019 jsme popřáli ke krásným 85. narozeninám paní Lydii Pařízkové. Za Město Jevíčko přejeme pevné zdraví, životní elán a pohodu.

img_2019_parizkova_01_b.jpg

img_2019_parizkova_02_b.jpg

3.9.2019

3. zaří 2019 jsme popřáli paní Jaroslavě Müllerové k nádherným 80. narozeninám. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, životní elán a pohodu.

img_2019_mullerova_01_b.jpg

img_2019_mullerova_02_b.jpg

15.8.2019

15. srpna 2019 jsme popřáli paní Miloslavě Mlatečkové k nádherným 90. narozeninám. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, životní elán a pohodu

img_2019_mlateckova_01_b.jpg

24.7.2019

24. července 2019 jsme popřáli k nádherným 93. narozeninám paní Miroslavě Kudličkové. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, životní elán a rodinnou pohodu.

img_2019_kudlickova_01_b.jpg

img_2019_kudlickova_02_b.jpg

25.6.2019

25. června 2019 jsme se SPOZem blahopřáli společně k narozeninám manželům Boženě a Františkovi Čechovým. Přejeme pevné zdraví.

img_2019_cechovi_01_b.jpg

img_2019_cechovi_02_b.jpg

img_2019_cechovi_03_b.jpg

??.5.2019

V květnu jsme popřáli manželům Schuplerovým ke zlaté svatbě. Za Město Jevíčko a SPOZ gratulujeme a přejeme pevné zdraví, lásku a spokojenost.

img_2019_schuplerovi_01_b.jpg

img_2019_schuplerovi_02_b.jpg

img_2019_schuplerovi_03_b.jpg

19.4.2019

19. dubna jsme popřáli paní Aloisii Kalandrové k 92. narozeninám. Děkujeme za milé pozvání a přejeme mnoho zdravíčka a životního elánu.

img_2019_kalandrova_01_b.jpg

img_2019_kalandrova_02_b.jpg

img_2019_kalandrova_03_b.jpg

17.4.2019

17. dubna 2019 jsme popřáli paní Marii Fojtů k osmdesátinám. Děkujeme za milé přijetí a přejeme pevné zdraví do dalších let.

img_2019_fojtu_01_b.jpg

11.4.2019

11. dubna jsme za SPOZ města Jevíčka blahopřáli ke „Zlaté svatbě“ manželům Markovým a Komárkovým, kteří uzavřeli svatbu ve stejný den 12. 4. 1969. Děkujeme za milé přijetí a přejeme hodně zdraví.

img_2019_zlatasvatba_01_b.jpg

img_2019_zlatasvatba_02_b.jpg

2.4.2019

Popřáli jsme 2.4.2019 paní Jindřišce Rösslerové ke krásným 91.narozeninám. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví a životní elán!

img_2019_rosslerova_01_b.jpg

img_2019_rosslerova_02_b.jpg

28.3.2019

Popřáli jsme 28.3. manželům Ambrozovým k diamantové svatbě. Za SPOZ a Město Jevíčko přejeme pevné zdraví, lásku a rodinnou pohodu.

img_2019_ambrozovi_01_b.jpg

img_2019_ambrozovi_02_b.jpg

28.3.2019

Popřáli jsme 28.3. manželům Strakovým k diamantové svatbě. Za SPOZ a Město Jevíčko přejeme pevné zdraví, lásku a rodinnou pohodu.

img_2019_strakovi_01_b.jpg

14.3.2019

14. března 2019 jsme popřáli paní Marii Rádkové ke krásným 85. narozeninám. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, životní elán a spokojenost.

img_2019_radkova_01_b.jpg

8.1.2019

8. ledna 2019 - Gratulujeme nejstaršímu občanovi města Jevíčka, panu Rudolfu Spáčilovi k nádherným 97.narozeninám. Přejeme za SPOZ a Město Jevíčko pevné zdraví, životní elán a rodinnou pohodu ! Současně děkujeme rodině Spáčilové za péči, kterou v domácím prostředí panu Rudolfovi věnují.

img_2019_spacil_01_b.jpg