Společenská kronika 2021

    

   

14. 10. 2021

jsme popřáli za SPOZ paní Ludmile Ošlejškové k 70tým narozeninám. Děkujeme za milé přijetí a neméně za nabídnuté pohoštění a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

img_2021_oslejskova1.jpg

21. 9. 2021

jsme popřáli za SPOZ panu Adolfu Elískovi k jeho 70tým narozeninám. Srdečně děkujeme za milou společnost a občerstvení a přejeme hodně vitality a nehynoucího humoru do dalších let.

img_2021_elisek.jpg

13. 9. 2021

jsme popřáli panu Františku Bušinovi k 85. narozeninám. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, rodinnou pohodu a životní elán.

img_2021_busina.jpg

10. 9. 2021

Panu Jiřímu Komárkovi jsme za SPOZ popřáli k 75. narozeninám. Děkujeme za milé přijetí a přejeme do dalších let hlavně pevné zdraví.

img_2021_komarek1.jpg

6. 9. 2021

Paní Martě Wolfové jsme za SPOZ popřáli k 70. narozeninám. Děkujeme za milé přijetí a pohostinnost a přejeme do dalších let hlavně zdraví a životní elán.

img_wolfova_01.jpg

30. 8. 2021

Paní Vladimíře Sísové jsme za SPOZ popřáli k 70. narozeninám. Přejeme hodně zdraví, životní pohody a děkujeme za srdečné přijetí a občerstvení.

img_2021_sisova1.jpg

19. 8. 2021

jsme popřáli paní Květoslavě Otoupalové k 80.narozeninám. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, rodinnou pohodu a životní elán.

img_2021_otoupalova.jpg

18. 8. 2021

jsme popřáli panu Bohumíru Schmidtovi k 80.narozeninám. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, rodinnou pohodu a životní elán.

img_2021_schmid1.jpg

img_2021_schmid2.jpg

11. 8. 2021

Paní Marii Valentové jsme za SPOZ popřáli k 80. narozeninám. Přejeme hodně zdraví a životní pohody.

img_2021_valentova1.jpg

img_2021_valentova2.jpg

21. 7. 2021

Paní Miloslavě Dürrové jsme za SPOZ popřáli k 80. narozeninám. Přejeme hodně zdraví a životní pohody.

img_durrova1.jpg

img_durrova2.jpg

16. 7. 2021

Paní Erice Zverbíkové jsme za SPOZ popřáli k 80. narozeninám. Přejeme hodně zdraví a životní pohody.

img_zverbikova1.jpg

12. 7. 2021

Panu učiteli Josefu Skácelovi jsme za SPOZ blahopřáli k neuvěřitelným 85. narozeninám. Děkujeme za vřelé přijetí.

img_2021_skacel1.jpg

img_2021_skacel2.jpg

img_2021_skacel3.jpg