Středisko sociálních služeb SALVIA

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR,
krajská organizace Pardubického kraje, o. s.

img_salvia.jpg
středisko sociálních služeb
Wolkerova alej 92/18, 568 02  SVITAVY
Tel.: 461 535 324 e-mail: salvia@salvia.cz www.salvia.cz


 

Středisko sociálních služeb Salvia, z. ú.
Wolkerova alej 92/18, Svitavy

detašovaného pracoviště Jevíčko
Městský úřad Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43, Jevíčko

10:15 – 11:40 hodin

27. ledna 2022
24. února 2022
24. března 2022
28. dubna 2022
26. května 2022
30. června 2022

25. srpna 2022
29. září 2022
29. října 2022
27. listopadu 2022

Rozpis v PDF

Během těchto termínů můžete u sociální pracovnice zakoupit baterie do sluchadel značky Panasonic.