Mapový portál Geosense

Zpřístupnili jsme pro občany nový mapový informační systém pomocí něhož lze prohlížet mapu města a spádových obcí, katastrální mapu, přistupovat do systému katastru nemovitostí a získat informace například o číslech popisných a evidenčních. Panel na levé straně obsahuje mapové vrstvy, které lze dále  rozkliknout na podrobnější informace. V informačním systému rovněž naleznete pasport místních komunikací. Můžete zde i měřit a tisknout.
 
Pro přístup do informačního systému Katastru nemovitostí (Menu - Nahlížení do KN) je u některých prohlížečů potřeba povolit otevíraní vyskakovacích oken (pop-up).
 
Návod na používání zdehttp://gp.geosense.cz/jevicko


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.jevicko.cz 18. 7. 2018, 21:54