Farnost Jevíčko

Římskokatolická farnost Jevíčko

Komenského nám. 165, 569 43 Jevíčko
WWW: http://www.jevicko.net/farnost/

Po celý rok je kostel otevřen k modlitbě nebo prohlídce 30 minut před každou mší svatou. Týdenní aktuální program bohoslužeb je vždy na vývěsce u hlavních vrat kostela.

7  IMG_0233 238
     

Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.jevicko.cz 16. 7. 2018, 10:09