Zastupitelstvo města
 

Členové zastupitelstva města

Výbory zastupitelstva města

Plán práce Zastupitelstva města na rok 2018

Usnesení zastupitelstva za rok 2018

Usnesení zastupitelstva za rok 2017

Usnesení zastupitelstva za rok 2016

Usnesení zastupitelstva za rok 2015

Usnesení zastupitelstva za rok 2007 - 2014

Jednací řád Zastupitelstva města Jevíčka

 


Zastupitelé města Jevíčka - volební období 2014 – 2018


Dušan Pávek, dipl. um.

starosta
 

Mgr. Jiří Janeček
zastupitel, člen finančního výboru
 

Ing. František Bušina
zastupitel, předseda kontrolního výboru, člen finančního výboru
 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta, člen redakční rady zpravodaje
 

Pavla Konečná
zastupitelka, předsedkyně komise kulturní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje

Mgr. Jana Junková
zastupitelka, předsedkyně sboru pro občanské záležitosti, členka komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu

Mgr. Miloslav Parolek
člen rady města, člen finančního výboru, člen komise životního prostředí

 

Mgr. Zdeněk Klein
zastupitel, člen komise bytové a sociální

Mgr. Petr Votroubek
zastupitel, předseda komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu

Bc. Jan Finsterle
zastupitel a člen finančního výboru
 

Ing. Roman Müller
zastupitel, člen komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu
 

Ing. Pavel Vykydal
zastupitel, předseda komise životního prostředí

Mgr. Rudolf Beran
člen rady města, předseda komise bytové a sociální
 

Ing. Jaroslav Zezula
zastupitel, předseda finančního výboru

Martin Pávek
člen rady města, člen komise životního prostředí
     

Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.jevicko.cz 17. 7. 2018, 23:01