Fotografická soutěž 2017

Město Jevíčko vyhlašuje fotografickou soutěž pro rok 2017
na téma „Jevíčko a lidé  aneb život v našem městě “


 
Foto 2016: Lucie Trubačová

Soutěž je rozdělena do kategorií:
A: děti  ( do 15 let, věk k 30.6.2017 )
B: mládež ( 15 – 18 let, věk k 30.6.2017 )
C: dospělí  ( 18 a více, věk k 30.6.2017 )

Každý fotograf přihlásí do soutěže nejvýše 12 barevných fotografií, zachycujících zajímavé osobnosti města známé i neznámé, slavnosti nebo události každodenního života ve městě a okolí v různých ročních obdobích.
Formát fotografií není stanoven, mohou být tedy na VÝŠKU I ŠÍŘKU.

Porota vybere nejlepší snímky, které mohou být použity pro zhotovení kalendáře města na rok 2018 a k prezentaci v rámci městských propagačních materiálů a akcí. První tři místa v každé kategorii budou finančně nebo věcně odměněna.

Fotografie odevzdejte do soutěže na CD s popisem autora a kategorie dle věku společně s přiloženou přihláškou, nejpozději do 30.6.2017 v Turistickém informačním centru v Jevíčku, Palackého náměstí č. 1, 569 43 Jevíčko.
Hodnocení provede porota jmenovaná radou města. Souběžně s hodnocením poroty může veřejnost od 1.8.2017 hodnotit přihlášené fotografie na webu Města Jevíčka:
www.jevicko.cz.


Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v pátek 1.9.2017 v 18 hodin v Synagoze v Jevíčku v rámci zahájení „Dnů evropského dědictví“.


Město Jevíčko si vyhrazuje právo zrušit soutěž v případě nedostatečné účasti soutěžících.

Přihláška do fotografické soutěže ke stažení v PDF.

 

 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.jevicko.cz 24. 8. 2019, 06:49