Transparentní účet na podporu KD ASTRA

 

 

Transparentní bankovní účet na pořízení vybavení kulturního domu ASTRA 123-5675230237/0100
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-5675230237

 

img_kinoastra.jpg

Vážení občané,

jak jste jistě zaznamenali v červenci letošního roku se rozběhla realizace dlouho diskutovaného projektu rekonstrukce kina ASTRA a jeho přestavba na multifunkční kulturní dům. Tato stavba je ekonomicky nejnáročnější investicí pro město za poslední desítky let s výší realizace stavební části projektu v ceně 37 mil. Kč bez DPH. Stavební práce provádí na základě výběrového řízení společnost PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o., Kojetín. V současné době jsou za námi ty největší bourací práce starých konstrukcí, střech a musím konstatovat, že technický stav budovy se plně odkryl ve své skutečnosti a doložil mnohé nedokonalosti, kdy původní sál kina byl velmi jednoduchou přístavbou původního domu na ulici Kostelní. V řadě míst se nachází smíšené zdivo, místy i z tzv.“vepřovic“, tedy hliněných cihel, různě dozděných a vyplněných výklenků, které byly schovány za koženkovým obložením stěn kina nebo omítkou. Zcela chybí izolace proti vlhkosti a o tepelně ekonomickém provozu stávající budovy nelze vůbec hovořit. Budoucí provoz této stavby by bez zevrubné opravy neměl dlouhodobý a efektivní význam. Rekonstrukce objektu dle mého názoru přišla přímo za minutu dvanáct, a to i s ohledem na vývoj cen stavebních materiálů a vůbec jejich dostupnosti na trhu. Pravdou je, že se v rámci stavby vyskytuje celá řada technologických a jiných stavebních problémů, ale v globálním světle musíme realizační firmu za doposud prováděné práce pochválit, a to zejména s ohledem na pracovní nasazení a množství odvedené velmi těžké práce. Je také nutné ocenit a velmi poděkovat všem sousedům za jejich trpělivost při provádění stavebních prací, neboť pro ně je přímá zátěž stavební činnosti největší, velmi si toho vážíme.

Stavební část díla by měla být dokončena dle smlouvy k 30.11.2022. Výsledkem bude funkční, zateplená budova, veškeré stavební práce budou dokončeny, prostory vymalovány, vybaveny sociálním zařízením, světly, sál oponou, akustickými obklady stěn, atd. Součástí dodávky však není vnitřní nábytkové vybavení, teleskopická tribuna se sedadly, technika pro zvuk a promítání. Předpokládané náklady na další vybavení se mohou pohybovat v řádu 2 – 4 mil. Kč. V tuto chvíli připravujeme jednotlivá řešení pro uvedené vybavení budovy a počítáme s tím, že se ASTRA bude vybavovat postupně v dalších letech, abychom nezatěžovali rozpočet města dalšími velkými investicemi, které je potřeba věnovat i jiným projektům a opravám ve městě. Pro financování vybavení máme v plánu využít i dotačních podpor v rámci MAS Moravskotřebovska a Jevíčska nebo Pardubického kraje. Bude však zapotřebí doplnit financování i z naší strany, proto postupně zahajujeme jednání s jednotlivými sponzory, donátory a vzhledem k tomu, že objekt bude sloužit zejména pro akce a činnost místních neziskových organizací a spolků, obracíme se i na Vás, občany města, případně podporovatele kultury a spolkového života ve městě a regionu s prosbou o Vaši možnou finanční podporu. Pro tento účel schválila rada města zřízení tzv. transparentního bankovního účtu Města Jevíčka, na který může kdokoliv přispět zasláním libovolné částky a tato bude použita výhradně na pořízení vybavení budoucího kulturního domu ASTRA. Číslo transparentního bankovního účtu s názvem „Vybavení městského kulturního domu ASTRA“, zřízeného u Komerční banky je 123-5675230237/0100. Pokud se rozhodnete přispět jakoukoliv částkou, a to i v řádech stovek korun, budeme velmi rádi a věřím, že se nám společnými silami podaří sdružit finanční prostředky na věc, která bude desítky let sloužit pro velkou část obyvatel města v rámci využívání kulturního domu při nejrůznějších akcích společenského, kulturního či vzdělávacího charakteru. Odkaz na bankovní účet bude uveden na internetových stránkách města, aby se každý mohl podívat na finanční transakce na tomto účtu.

Pro zaslání částky na transparentní účet není třeba ze strany dárce řešit jakoukoliv další administrativu, stačí částku jednoduše poukázat na uvedený bankovní účet. V případech daru nad 1000,-Kč, lze dar uplatnit v rámci odpočtu daňového základu, v takovém případě s Vámi rádi uzavřeme darovací smlouvu na pokladně Městského úřadu Jevíčko.

Za Vaši podporu předem děkujeme a velice si jí vážíme.  

Vedení Města Jevíčka.