Informace z matriky – vítání dětí

Informace z matriky – vítání dětí

Město Jevíčko, Sbor pro občanské záležitosti na den 18.09.2022 naplánovalo vítání nových občánků.
V termínu do 07.09.2022 si mohou rodiče požádat o přivítání nově narozeného dítěte. V případě, že mají o přivítání zájem, žádám, aby se dostavili na matriku a vyplnili připravený formulář. Týden před vítáním jim bude do schránky doručena pozvánka s konkrétní hodinou konání akce.  

Město Jevíčko i nadále vyplácí  finanční příspěvek na narozené dítě, které je přihlášeno k trvalému pobytu v Jevíčku. Je však nutné, aby se rodiče dítěte sami osobně dostavili (bez vyzvání matrikářky) na Městský úřad Jevíčko, matriku a po předložení rodného listu jim bude příspěvek vyplacen.

Případné dotazy zodpoví pracovnice matriky osobně nebo   na tel. čísle 464 620 515.
                                                                                                                    Jaroslava Jeřábková