Zvýšení odolnosti požární zbrojnice Jevíčko

Název akce: Zvýšení odolnosti požární zbrojnice Jevíčko
Popis: Objekt slouží jako zázemí sboru dobrovolných hasičů, jejichž součástí je výjezdová jednotka zařazená do kategorie JPO II/1 (jednotku, zajišťující výjezd jednoho družstva v počtu 1 + 3, vyjíždějící do 5 minut od vyhlášení poplachu. K zabezpečení tohoto požadavku drží členové jednotky pohotovost mimo pracoviště. V současné době je objekt řešen jako dvě hmoty respektující účel užívání (zázemí SDH, JSDH a garáže), tvořené přízemními částmi obdélníkového půdorysu, které jsou zastřešené sedlovými střechami. Tyto jsou propojeny přízemní částí s plochou střechou. Výraznou částí je třípodlažní věž pro sušení hadic. Do tohoto řešení nebude výrazně zasahováno, dojde ke zvětšení garáže společně se sjednocením výšky celého objektu a provedení přízemní přístavby zázemí s plochou střechou na jižní straně. Výrazným prvkem zůstane třípodlažní věž a výjezdová vrata na severní straně. Jedná se o přístavbu, nástavbu a stavební úpravy stávajícího objektu hasičské zbrojnice SDH, v rámci kterých dojde k celkové rekonstrukci východní části – garáží požární techniky, společně s opravou střešního pláště objektu a výměně výplní otvorů v celém objektu. Podrobně viz PD Ing. Petr Kolář. Na akci je vydáno platné stavební povolení.
Celkové náklady: 11 mil. Kč
Dotační podpora: Na akci je požádáno o dotaci v rámci IROP a dotace GŘ HZS ČR.
Realizace akce: Dle úspěšného získání dotačních finančních prostředků.
 

PPT JSDH Jevíčko - přestavba zbrojnice
PDF Zbrojnice Jevíčko DSP Technická zpráva
PDF Zbrojnice Jevíčko DSP Výkresová část
PDF Studie proveditelnosti zbrojnice Jevíčko
PDF Rozpočtové náklady zbrojnice Jevíčko souhrn

 

img_2019_pozarnizbrojnice_01_b.jpg

img_2019_pozarnizbrojnice_02_b.jpg

img_2019_pozarnizbrojnice_03_b.jpg