06-07/2018 Kamerový systém města Jevíčka

Název akce: Kamerový systém města Jevíčka
Popis: Městský kamerový dohlížecí systém slouží obyvatelům města Jevíčko od července 2018. Jeho hlavním záměrem bylo a je zvýšení bezpečnosti občanů na exponovaných místech. MKDS byl realizován jako prvopočáteční opatření prevence kriminality, ve kterém se bude i v budoucnu nadále pokračovat a je plánováno kamerový systém i nadále rozšiřovat v rámci tzv. „Komplexního programu prevence kriminality na místní úrovni“. Kamery jsou instalovány na místech s vysokou mírou zejména pouliční kriminality s cílem přispět ke snížení této kriminality a odradit případné pachatele od protiprávní činnosti. Největší počet kamerových bodů je soustředěn do centra města, které také vykazuje nejvyšší nápad protiprávního jednání, kde na sloupech veřejného osvětlení na Palackého náměstí je umístěno 6 kamerových bodů, které monitorují určený prostor. Další dva kamerové body jsou umístěné na budově MěÚ Jevíčko v ul. Kostelní, které monitorují prostor ul. Kostelní a ul. Krátké, kde je taktéž evidován zvýšený počet protiprávních jednání. Na financování MKDS se podílelo výhradně město Jevíčko, neboť nemohlo být využito dotace z Ministerstva vnitra ČR, které si kladlo jednu z podmínek pro přidělení dotace na MKDS, kterou bylo 24 hodinové, neboli nepřetržité monitorování ze strany Policie ČR, což nám Policie ČR není v současné době schopna zajistit. Dodání a vlastní realizaci akce provedla firma NETVOIP, s. r. o., Jevíčko na základě vyhlášeného výběrového řízení ve kterém podala nejvýhodnější cenovou nabídku.
Celkové náklady: 295.753 Kč
Realizace akce: červen - červenec 2018