Kontakty

Městský úřad Jevíčko
Palackého nám. 1
569 43 Jevíčko

Město Jevíčko
Palackého nám. 1
569 43 Jevíčko


e-mail:   jevicko@jevicko.cz
e-mail pro zasílání faktur:   faktury@jevicko.cz

datová schránka id:  behbdug
Typ schránky:  Orgán veřejné moci
Jméno:  Město Jevíčko
IČ:  00276791

Fakturační adresa:
Město Jevíčko
Palackého nám. 1
569 43  Jevíčko
00276791
DIČ CZ00276791

Číslo účtu, na které lze provést úhradu převodem: 19-2526591/0100

Otevírací doba pro veřejnost od 25. 1. 2023:

 Po  7:00 - 11:30   12:30 - 17:00 - úřední den
 Út  7:00 - 11:30   12:30 - 14:30
 St  7:00 - 11:30   12:30 - 17:00 - úřední den
 Čt  7:00 - 11:30   12:30 - 14:30
 Pá  7:00 - 11:30   

 

Pracovní doba:

 Po  6:30 - 11:30   12:00 - 17:00 - úřední den
 Út  6:30 - 11:30  12:00 - 14:30
 St  6:30 - 11:30  12:00 - 17:00 - úřední den
 Čt  6:30 - 11:30  12:00 - 14:30
 Pá  6:30 - 11:30  

 

Telefonní seznam:  VoIP VoIP mobil
Starosta
   Dušan Pávek, dipl. um.
   e-mail:  pavek@jevicko.cz
 464 620 511  461 327 810  739 096 096
Místostarosta
  
 Mgr. Miroslav Šafář
   e-mail:  safar@jevicko.cz
 464 620 517  461 327 811  734 536 216
Tajemník
   Bc. Pavel Sedlák
   e-mail:  sedlak@jevicko.cz
 464 620 512  461 325 235  737 261 119
Sekretariát starosty, místostarosty a tajemníka
   Petra Minaříková
   e-mail:  minarikova@jevicko.cz
 464 620 511  461 327 810  731 655 438
Odbor finanční
   Ing. Jana Bartuňková - vedoucí odboru
   e-mail:  bartunkova@jevicko.cz
   Eva Machálková
   e-mail:  machalkova@jevicko.cz
   Ing. Zuzana Mlčochová
   e-mail:  mlcochova@jevicko.cz
   Romana Václavková - pokladna
   e-mail:  vaclavkova@jevicko.cz

 464 620 518

 464 620 520

 464 620 520

 464 620 519
 
 

 
735 750 913
 

Odbor výstavby a územního plánování
   e-mail:  surad@jevicko.cz
   Bc. Jindřich Beneš - vedoucí odboru
   e-mail:  benes@jevicko.cz
   Mgr. Eva Truhlářová
   e-mail:  truhlarova@jevicko.cz


 464 620 521

 464 620 523
 
   

734 536 223

Investiční oddělení 
   Miroslav Spáčil
   e-mail:  spacil@jevicko.cz

 

464 620 516
 

461 327 809

 

736 750 550

Oddělení správy bytového a nebytové fondu
   Karel Skácel
   e-mail:  skacel@jevicko.cz

464 620 525


 

 
730 897 808
Odbor organizační
   Bc. Ondřej Jelínek - vedoucí odboru
   e-mail:  jelinek@jevicko.cz
 
464 620 524
   
733 603 029
Životní prostředí
   Bc. Ondřej Jelínek
   e-mail:  jelinek@jevicko.cz

464 620 524
   
733 603 029
Matriční oddělení
   Jaroslava Jeřábková
   e-mail:  jerabkova@jevicko.cz
 
464 620 515
   
Sociální oddělení
   Martina Zikmundová
   e-mail:  zikmundova@jevicko.cz
 
464 620 514
   
737 198 235
Povolování VHP
   Petra Minaříková
   e-mail:  minarikova@jevicko.cz
 
464 620 511
 
461 327 810
 
731 655 438

Právní oddělení
   JUDr. Alena Jahodová
   e-mail: jahodova@jevicko.cz


464 620 508
 
704 979 007
Ústředna 464 620 511  461 327 810  
Turistické informační centrum
   Dagmar Schneiderová
   Monika Braunerová

   e-mail:  infocentrum@jevicko.cz
464 620 539  461 542 812  736 752 611
Kulturní referent
   Filip Procházka

   email: prochazka@jevicko.cz
464 620 527   733 199 412

Středisko pečovatelské služby
  Mgr. Miroslava Čepová - vedoucí
   e-mail:  pecovatelskasluzba@jevicko.cz
   
   Marcela Pařilová
   pečovatelka
   Jana Dosedlová
    pečovatelka

 

 
461 326 518 

 
703 145 731
 
 

 703 145 733

 703 145 732

Vedoucí technických pracovníků
   Petr Müller
   e-mail: muller@jevicko.cz
   
734 591 042

Městská policie Jevíčko
   e-mail: mpolicie@jevicko.cz
   Martin Němec
   velitel Městské policie Jevíčko
   Michal Novák
   strážník Městské policie Jevíčko
   Jaroslav Šrejma
   strážník Městské policie Jevíčko

464 620 502  

 733 530 156


 733 127 240

 739 203 543

 735 177 542

Správa ubytovny
   Radomil Sedlák

   email:  sedlakradomil@seznam.cz
   

 
777 081 531

Správa muzea
   Mgr. Helena Ulčová

   email: muzeumjevicko@seznam.cz
    605 531 067
 
Správa budov kina, synogogy, věže a KD Zadní Arnoštov
   Vítězslav Bartuněk

   email: bartunekv@email.cz
   
777 760 071
Správa domu hasičů, velitel JSDH Jevíčko
   Stanislav Ducháček

   email: duchacek@jevicko.cz
   
739 425 442

Městská knihovna Jevíčko
  
email: mk@knihovna-jevicko.cz
   Stanislava Kavanová - vedoucí
   email: kavanova@knihovna-jevicko.cz
   Pavla Konečná - knihovnice
   email: konecna@knihovna-jevicko.cz

 
461 325 229

731 655 437
Sběrný dvůr
   Jiří Ertl

   email: sbernydvur@jevicko.cz
   
739 697 721

Krizové řízení města

Složení komise pro mimořádné události města Jevíčko (PDF)
Technické prostředky obce a JSDH při výjimečných situacích (PDF)

Důležitá telefonní čísla

112 - Tísňové volání
150 - Hasiči
155 - Záchranná zdravotní služba
158 - Policie ČR

800 850 860 - Elektřina poruchy
722 659 171 - Voda poruchy
1239 - Plyn poruchy