Projekty spolufinancované Evropskou unií

Modernizace vybavení pro spolkovou činnost v KD ASTRA

Cílem projektu je modernizace vybavení KD, pořízení teleskopické tribuny, 180 stohovatelných židlí a 40 skládacích stolů.
Více...


 

Modernizace spolkové části domu hasičů

Cílem projektu je rekonstrukce a modernizace podlahových krytin ve spolkové části domu hasičů Jevíčko.
Více...


 

Zvýšení odolnosti požární zbrojnice Jevíčko

Cílem projektu je rekonstrukce objektu požární zbrojnice v Jevíčku, který odpovídá požadavkům a potřebám jednotky SDH Jevíčko.
Více...


 

Zkvalitnění pečovatelské služby v Jevíčku

Tento projekt je zaměřen na modernizaci a zkvalitnění pečovatelské služby města Jevíčko poskytované ambulantní i terénní formou. Realizace projektu přinese zvýšení dostupnosti a kvality služby osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým sociálním vyloučením a chudobou.
Více...


 

Stavební úpravy objektu Barvířská 560, Jevíčko

Cílem projektu je vytvořit dostupné nájemní sociální bydlení v městě Jevíčko, které umožní osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního vztahu. Celkové náklady projektu: 12,6 mil. Kč Výše dotace: 9,66 mil. Kč Realizace projektu: 2019/2020 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Více...


 

Zateplení bytového domu čp 783 v Jevíčku

Projekt je realizován v rámci výzvy 37 IROP. Účelem realizace projektu je snížení konečné spotřeby energie prostřednictvím energeticky vědomé úpravy budovy s důrazem na obnovitelné zdroje a podporuje implementaci směrnice o energetické účinnosti. V rámci projektu je provedeno zateplení obvodového pláště, výměna okenních výplní, izolace stropu suterénu a izolace podlahy půdních prostor. Realizovaná opatření povedou k trvalému snížení spotřeby energií a zvýšení energetické účinnosti. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Více...


 

Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Jevíčko

Cílem projektu je dosažení vyšší ochrany života a zdraví osob a majetku. Cíle projektu bude dosaženo pořízením nové velkokapacitní požární cisterny, díky které bude docházet k předcházení a eliminaci mimořádných událostí, které plynou z extrémního sucha.
Více...


 

Zateplení bytového domu č.p. 98 v Jevíčku

Cílem a účelem realizace projektu je snížení náročnosti budovy prostřednictvím energeticky vědomé úpravy budovy a podporuje implementaci směrnice o energetické účinnosti. Projekt vede ke zvýšení energetické účinnosti tj. množství uspořené energie.
Více...


 

Zateplení bytového domu čp 782 v Jevíčku

Cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie prostřednictvím energeticky vědomé úpravy budovy s důrazem na obnovitelné zdroje a podpora implementace směrnice o energetické účinnosti.
Více...