Základní info o městě

Město Jevíčko leží v severní části malebného úrodného kraje Malá Haná a stalo se přirozeným centrem této oblasti. Území Malé Hané se táhne od Boskovic k Městečku Trnávce v délce cca 25 km a v šířce 3 až 5 km. Tato oblast je součástí geologické sníženiny nazývané Boskovická brázda, která geomorfologicky odděluje Českomoravskou vrchovinu od Drahanské vrchoviny. Malá Haná je na severozápadě lemována hřebeny Podorlické pahorkatiny, na severovýchodě krátkým úsekem Zábřežské vrchoviny a z jihovýchodu již zmíněnou Drahanskou vrchovinou. Přírodní podmínky utvářející se zde po tisíciletí, vytvořily neobvyklý ráz krajiny, v níž kopce svírají malebná údolí s loukami, které jsou střídány převážně jehličnatými lesy. 

Jevíčko patří k nejstarším městům na Moravě. Bylo založeno v první polovině 13. století na důležité obchodní stezce vedoucí z Olomouce do Prahy v souvislosti s kolonizací tohoto území. Nejstarší zmínka o zeměpanském městě Jevíčku je uvedena v listině českého krále Václava I. z roku 1249. Listinou z roku 1258 povýšil Přemysl Otakar II. Jevíčko na město královské s právem magdeburským a právem mílovým. Jevíčko si práva královského města podrželo do roku 1499, poté se v jeho držení vystřídalo několik šlechtických rodů. Z doby založení města se zachoval středověký půdorys města ve tvaru okrouhlice s téměř čtvercovým náměstím o rozloze 14 850 m2 obklopeným pravidelnou sítí ulic. Středověká zástavba byla obehnána hradbami cca 1000 m dlouhými se čtyřmi branami orientovanými podle světových stran. Opevnění města bylo v místě západní brány posíleno hradební věží, zdaleka viditelnou dominantou města. Původně gotická věž byla na konci 16. století zvýšena na současných 50, 5 m a nároží věže byly vyzdobeny renesančním rýsováním. Pro zájemce možná prohlídka věže s jedinečným výhledem do okolí. K nejvýznamnějším památkám dále patří barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie přestavěný v barokním slohu v letech 1762 až 1766 a s ním sousedící bývalý augustiniánský klášter založený pravděpodobně již v roce 1370 moravským markrabětem Janem. Při výčtu významných dominant nesmíme dále opomenout budovu zámečku, který byl jako renesanční tvrz postaven v letech 1559 až 1569 Prokopem Podstatským z Prusínovic a jeho synem Jetřichem. V současnosti slouží městské knihovně, informačnímu centru s kulturním sálem a v poschodí je umístěna základní umělecká škola. V těsné blízkosti zámečku se nalézá majestátná budova gymnázia (bývalé zemské vyšší reálky), která byla pro potřeby vzdělávání předána městu v roce 1899. Západním směrem cca 3 km od města se nachází Odborný léčebný ústav Jevíčko s tradicí léčby plicních onemocnění od druhého desetiletí 20. století. V současnosti je nosným programem ústavu diagnostika a léčba všech forem tuberkulózy a nespecifických plicních onemocnění a dále léčebná rehabilitace.  

Zachovaný středověký půdorys města a přítomnost řady stavebních a sochařských památek vedla k tomu, že s účinností od 1. 11. 1990 bylo městské centrum vyhlášeno za městskou památkovou zónu. V roce 2008 si Jevíčko připomnělo 750 výročí od povýšení na město královské. V rámci oslav byl otevřen „Městský okruh“, který si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s některými úseky bohaté historie města, představit jeho památky a vzpomenout na některé významné osobnosti spjaté s Jevíčkem.
Neváhejte a navštivte královské město Jevíčko, které kromě bohaté historie nabízí návštěvníkům možnost vyjížděk po značených cyklotrasách v okolí, dále využití rekreačního areálu Žlíbka s tenisovými kurty a přírodním koupalištěm, pro milovníky rybolovu dvě vodní nádrže v blízkém okolí a v neposlední řadě bohaté možnosti ubytování (ve městě se nachází několik hotelových zařízení). Další informace naleznete na webových stránkách města: www.jevicko.cz.

Těšíme se na vaši návštěvu u nás.

Kontakty:

Město Jevíčko    
Palackého náměstí 1
569 43 Jevíčko
tel: 461 327 810
www.jevicko.cz
jevicko@jevicko.cz

Turistické informační centrum 
Palackého nám. 1
569 43
Jevíčko
tel: 461 542 812, 736 752 611
fax: 461 542 413
infojevicko@seznam.cz