Údržba místních komunikací

  • Plán zimní údržby místních komunikací Město Jevíčko - aktualizace 12/2018 (PDF)
  • Nařízení města Jevíčko č. 1/2016 o stanovení rozsahu způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací a průjezdních úseků silnic (PDF)

Hlášení požadavků údržby komunikací a chodníků

Vaše požadavky a podněty  na údržbu komunikací a chodníků v Jevíčku a Zadním Arnoštově můžete zasílat na email: udrzba@jevicko.cz nebo sdělit na tel.: 735 750 913 ( telefonní požadavek bude vyřízen pouze v případě služby nebo pohotovosti technických pracovníků města ), v naléhavých případech havárií nebo poruch volejte přímo starostu města Dušana Pávka, dipl.um., tel.: 739 096 096 nebo místostarostu města Mgr. Miroslava Šafáře, tel.: 734 536 216.