Údržba místních komunikací

Úklid sněhu na chodnících

V souvislosti se zabezpečením zimní údržby komunikací a chodníků ve městě v průběhu zimních měsíců, Vás chceme požádat o součinnost zejména při úklidu chodníků u vlastních domů. Vzhledem k tomu, že odklízení sněhu pracovníky města je časově velice náročné a kapacitní možnosti jsou omezené, je každá pomoc ze strany občanů při úklidu sněhu velmi vítána. Nebuďte tedy prosím lhostejni si uklidit před vlastním domem.

Předem děkujeme všem majitelům nemovitostí, kteří vlastními silami a prostředky zajišťují úklid chodníků a veřejných prostranství a všem, kteří pomáhají podle svých sil a zejména těm, kteří pochopili, že úklid při sněhových přívalech je obtížně zvládnutelný úkol. Této ochoty si velice vážíme.

                                                                                         Vedení města


 

  • Plán zimní údržby místních komunikací Město Jevíčko - aktualizace 12/2018 (PDF)
  • Nařízení města Jevíčko č. 1/2016 o stanovení rozsahu způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací a průjezdních úseků silnic (PDF)