Profil zadavatele a VZ

Město Jevíčko využívá portál "Vhodné uveřejnění": https://www.vhodne-uverejneni.cz

MĚSTO JEVÍČKO - Stanovení limitů pro způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu PDF