GDPR a Město Jevíčko

GDPR pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce, "Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko" jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").
Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s. r. o., IČ: 04223748.
Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Kontaktními údaji pověřence jsou:
1. ID datové schránky:    5b36car
2. adresa sídla:               Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
3. telefonní číslo:            732 657 386, 733 281 378, 732 464 854
4. e-mail:                       poverenec@gdprdoskol.cz

Nová legislativa o ochraně osobních údajů

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. (anglicky: General Data Protection Regulation odtud dále jen „GDPR“) Nařízení GDPR se týká zpracování osobních údajů fyzických osob (nově upravuje pravidla stanovená dosud zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Mezi hlavní důvody přijetí nařízení GDPR patří rychlý rozvoj informačních technologií a s ním související proces globalizace. Bylo by nesprávné domnívat se, že jde jen o „další evropský předpis“. GDPR je totiž přímo aplikovatelné a k jeho přímé závaznosti není třeba další domácí zákon ani prováděcí předpisy.

Tímto nařízením se musí řídit správci a zpracovatelé osobních údajů ze všech zemí EU a ve všech odvětvích, včetně veřejné správy.


Více informací o nové legislativě o ochraně osobních údajů PDF

Formuláře

Prohlášení o ochraně osobních údajů PDF

Informace o zpracování osobních údajů při provádění testování na onemocnění COVID-19

Informace k testování zaměstnanců PDF