Zpravodaj

Aktuální číslo

 
zpravodaj duben 2024
KVĚTEN
PDF

Archiv starších čísel

Základní informace

Jevíčský zpravodaj vydává Město Jevíčko také pro obce Bělá u Jevíčka, Biskupice, Březinky, Hartinkov, Chornice, Jaroměřice a Víska u Jevíčka, Vrážné, Vysoká.
Náklad 2.700 ks. Vychází 1 x měsíčně. Distribuce zdarma. Registrováno MK ČR pod číslem E 11216. Redakce neodpovídá za obsah zveřejněných příspěvků, které jsou přetištěny v plném znění tak, jak byly dodány. Grafická úprava a tisk LAMA reklama tisk s. r. o., Jevíčko.

Redakční rada Jevíčského zpravodaje: 
Mgr. Miroslav Šafář
Petra Minaříková
Mgr. Rudolf Beran
Monika Braunerová
Dagmar Schneiderová
obec Bělá u Jevíčka
obec Biskupice
obec Březinky
obec Hartinkov
obec Chornice
obec Jaroměřice
obec Víska u Jevíčka
obec Vrážné
obec Vysoká

Zasílání materiálů

Příspěvky do Jevíčského zpravodaje pojmenujte dle nadpisu článku, v případě zasílání fotek, fotky pojmenujte dle článku nebo fotky vložte přímo do článku ve Wordu. Nepodepsané příspěvky nebudou zveřejněny.

Příspěvky posílejte na e-mail: jevzpravodaj@seznam.cz.
Kontaktní tel.: 464 620 539, 736 752 611.

Číslo zpravodaje Uzávěrka příspěvků
Leden 08. 12.
Únor 16. 01.
Březen 16. 02.
Duben 16. 03.
Květen 16. 04.
Červen 16. 05.
Červenec 16. 06.
Srpen 16. 07.
Září 16. 08.
Říjen 16. 09.
Listopad 16. 10.
Prosinec 16. 11.

Reklamy posílejte na e-mail: reklamy@jevicko.cz.
Kontaktní tel.: 464 620 511.
 


 

Číslo zpravodaje Uzávěrka reklam
Leden 05. 12.
Únor 11. 01.
Březen 11. 02.
Duben 11. 03.
Květen 11. 04.
Červen 11. 05.
Červenec 11. 06.
Srpen 11. 07.
Září 11. 08.
Říjen 11. 09.
Listopad 11. 10.
Prosinec 11. 11.

Předplatné                   

Jevíčský zpravodaj si můžete nechat zasílat kamkoliv v rámci předplatného

Od 1. 3. 2016 si můžete předplatit Jevíčský zpravodaj a my Vám jej budeme pravidelně zasílat kamkoliv na Vámi požadovanou adresu. Této možnosti mohou například využít rodáci z našeho města a regionu, kteří nyní bydlí v jiném městě nebo i zahraničí. Předplatné může být také vhodným dárkem pro Vaše blízké trvale bydlící mimo Jevíčko, kteří se stále aktivně zajímají o dění a aktuality v Jevíčku a okolních obcích.

Předplatné si můžete objednat na podatelně MěÚ Jevíčko osobně nebo na tel.: 464 620 511 nebo e-mailu: reklamy@jevicko.cz 

Ceny předplatného jsou níže uvedeny v měsíčních sazbách. Objednat si můžete jednotlivé měsíce nebo celý rok:

ČR 48 Kč/měsíc
Cizina - evropské země 82 Kč/měsíc
Cizina - mimoevropské země 89 Kč/měsíc