Luční plochy

Vážení občané,

rada  města Jevíčka se rozhodla na svém jednání 20.5.2019 k přijetí opatření v rámci boje proti vysychání půdy v České republice, kdy celkem deset městských travnatých ploch, které byly doposud sekány pracovníky města na nízký pokos, bude udržováno jako luční porost. Jedná se o evropský trend, ke kterému se již připojila celá řada evropských metropolí a měst. Přínos tohoto opatření spočívá zejména ve snížení odparu zemní vlhkosti a zlepšení podmínek pro život hmyzu a zajištění potravy pro ptactvo, kterého je ve městech stále méně právě z důvodu úbytku přirozených ploch a lokalit pro hnízdění a přísunu potravy.

Tyto luční plochy budou techničtí pracovníci sekat dvakrát ročně, výhledově v měsíci květnu a září. Přesné období pokosu bude záviset na aktuálním vývoji počasí. Uvedené luční plochy můžeme v případě zájmu bezplatně nabídnout na seno místním chovatelům.


V Jevíčku se bude jednat o tyto lokality:

  • plocha mezi komunikací a bývalým židovským hřbitovem na ulici Svitavské
  • část plochy v sídlišti K. Čapka přiléhající k ulici Nerudova
  • parčík na křižovatce ulic Svitavská a Okružní I
  • valy pod klášterem přiléhající k ulici Okružní I
  • louka nad areálem Žlíbka, příchod z ulice Okružní I
  • louka u sběrného dvora přiléhající k ulici Okružní IV
  • zahrada v areálu bývalého hospodářského družstva na ulici Třebovská
  • parčík na křižovatce ulic Okružní I a Třebovská
  • louka a koryto potoka na křižovatce ulic Biskupická a U Střelnice
  • louka na křižovatce ulic Pod Zahradami a Olomoucká

 

Vážení občané,

věříme, že naši snahu o zlepšení životního prostředí podpoříte. Rovněž počítáme s tím, že čas technických pracovníků, který bude ušetřen častým sečením uvedených ploch bude nasměrován ke zvýšené péči o ostatní městská prostranství k Vaší spokojenosti.

Pro Vaši informaci přikládám odkaz na článek k problematice v jiných městech:

https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/louka-vcely-hmyz.A180813_420540_ostrava-zpravy_jaga

Mapa PDF

 

Za radu Města Jevíčka,
Dušan Pávek, dipl.um., starosta.