Středisko sociálních služeb SALVIA

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR,
krajská organizace Pardubického kraje, o. s.


středisko sociálních služeb
Wolkerova alej 92/18, 568 02  SVITAVY
Tel.: 461 535 324 e-mail: salvia@salvia.cz www.salvia.cz

Provoz detašovaného pracoviště v budově Městského úřadu v Jevíčku, Palackého nám. 1, 569 43  JEVÍČKO

Vždy od 10:15 hodin do 11:40 hodin ve dnech:

30. ledna 2020
27. února 2020
26. března 2020
30. dubna 2020
28. května 2020
25. června 2020
-
27. srpna 2020
24. září 2020
29. října 2020
26. listopadu 2020

Během těchto termínů můžete u sociální pracovnice zakoupit baterie do sluchadel značky Panasonic.