Středisko sociálních služeb SALVIA

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR,
krajská organizace Pardubického kraje, o. s.

img_salvia.jpg
středisko sociálních služeb
Wolkerova alej 92/18, 568 02  SVITAVY
Tel.: 461 535 324 e-mail: salvia@salvia.cz www.salvia.cz


 

Středisko sociálních služeb Salvia, z. ú.
Wolkerova alej 92/18, Svitavy

detašovaného pracoviště Jevíčko
Městský úřad Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43, Jevíčko

10:15 – 11:40 hodin

25. ledna 2024
22. února 2024
21. března 2024
25. dubna 2024
23. května 2024
27. června 2024

22. srpna 2024
26. září 2024
24. října 2024
28. listopadu 2024

Rozpis v PDF

Během těchto termínů můžete u sociální pracovnice zakoupit baterie do sluchadel značky Panasonic.