Středisko sociálních služeb SALVIA

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR,
krajská organizace Pardubického kraje, o. s.

img_salvia.jpg
středisko sociálních služeb
Wolkerova alej 92/18, 568 02  SVITAVY
Tel.: 461 535 324 e-mail: salvia@salvia.cz www.salvia.cz


 

Středisko sociálních služeb Salvia, z. ú.
Wolkerova alej 92/18, Svitavy

detašovaného pracoviště Jevíčko
Městský úřad Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43, Jevíčko

10:15 – 11:40 hodin

26. ledna 2023
22. února 2023
23. března 2023
27. dubna 2023
25. května 2023
29. června 2023

24. srpna 2023
21. září 2023
26. října 2023
30. listopadu 2023

Rozpis v PDF

Během těchto termínů můžete u sociální pracovnice zakoupit baterie do sluchadel značky Panasonic.