Správa bytového a nebytového fondu

  • Stanovisko notářky k postupu pozůstalých příbuzných v době po úmrtí blízké osoby (PDF)
  • Interní směrnice Města Jevíčko týkající se způsobu podávání žádostí o přidělení městskeho bytu (PDF)
  • Domovní řád Města Jevíčka (PDF)
  • Žádost o byt (XLSX)
  • Návrh nájemní smlouvy (PDF)
  • Zásady užívání bytu (PDF)

Legislativa

  • Vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinove cesty (PDF)
  • Zákon č. 67/2013 Sb., kterym se upravuji nektere otazky souvisejici s poskytovanim plneni spojenych s uzivanim bytu a nebytovych prostoru v dome s byty (PDF)
  • Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. o vymezeni pojmu bezna udrzba a drobne opravy souvisejici s uzivanim bytu (PDF) 

Informace pro nájemníky městských bytů a zájemce o přidělení městského bytu

Vážení nájemci městských bytů a žadatelé o městský byt v Jevíčku.
Pro Vaši informovanost a seznámení jsou na této stránce vytvořeny různé odkazy. Ty se týkají základních informací, se kterými je možné a vhodné se průběžně seznamovat.
Jedná se například o výzvu pro žadatele o byt, znění domovního řádu Města Jevíčka, tiskopisu žádosti o byt, návrhu nájemní smlouvy a základní legislativy. V těchto odkazech a dokumentech najdete odpovědi a základní informace k dané problematice.
Naší snahou bude zveřejňované Informace průběžně doplňovat a aktualizovat tak, aby případný zájemce či nájemce získal základní přehled a informace o městských bytech a podmínkách jejich užívání.

Karel Skácel
Oddělení správy bytového a nebytového fondu

Správa bytového a nebytového fondu

referent Karel Skácel
mobil: 730 897 808
e-mail: skacel@jevicko.cz

Pracovní doba
Pondělí 6:30 - 11:30 12:00 - 17:00 - úřední den
Úterý 6:30 - 11:30 12:00 - 14:30
Středa 6:30 - 11:30 12:00 - 17:00 - úřední den
Čtvrtek 6:30 - 11:30 12:00 - 14:30
Pátek 6:30 - 11:30  

- zajišťuje správu, provoz a opravy bytů v majetku města Jevíčka
- zajišťuje správu, provoz a opravy nebytových prostor v majetku města Jevíčka
- zajišťuje správu domovních plynových kotelen v majetku města Jevíčka 
- vykonává správu domů ve vlastnictví města Jevíčka
- provádí výpočet nájemného z bytů dle zásad vydaných vlastníkem a dle platných cenových předpisů
- provádí výpočet nájemného z nebytových prostor dle zásad vydaných vlastníkem a dle platných cenových předpisů
- vyhotovuje roční zúčtování služeb, tepla, TUV, vodného a stočného v bytech 

 

Nájemné z nebytových prostor v Jevíčku činí:

1) dle usnesení Rady města č. 8e/77R/2021 ze dne 22. 11. 2021 s platností od 1. 1. 2022

Prostory obchodní a kancelářské 900 Kč / m2 / rok
Prostory dílenské a skladové 600 Kč / m2 / rok
Prostory ostatní (garáže, přístřešky apod.) 500 Kč / m2 / rok


2) dohodou (rozhoduje nabídka a poptávka)

Rozhodování o nájmech patří do kompetence Rady města.