Hřbitov

SPRÁVA POHŘEBIŠTĚ
Na území města Jevíčka se nacházejí dvě veřejná pohřebiště:

  • pohřebiště na ulici Svitavská v Jevíčku, k.ú. Jevíčko-předměstí,  p.č. 169/2 – vlastník Město Jevíčko a p.č. 169/1 – vlastník Římskokatolická farnost Jevíčko
  • pohřebiště „U Kostelíčka“,  k.ú. Jevíčko-předměstí, p.č. 1099 – vlastník Římskokatolická farnost Jevíčko

Provozovatelem obou pohřebišť je ze zákona Město Jevíčko, se sídlem Palackého náměstí 1.

Na pohřebišti v Jevíčku se nachází cca 1.100 míst k pohřbívání do hrobů a hrobek a 132 jednotlivých míst pro uložení zpopelněných ostatků (kolumbárií).  Na pohřebišti U Kostelíčka se nachází cca 420 míst k pohřbívání do hrobu. 

SLUŽBY NA POHŘEBIŠTÍCH
V rámci správy pohřebiště zajišťuje Město Jevíčko:

  • vedení evidence hrobových míst
  • vypracování smluv na nájem hrobových míst
  • sledování úhrad za nájem hrobového místa
  • údržbu veřejných ploch pohřebišť


Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Mlčochová
telefon 464 620 520
e-mail: mlcochova@jevicko.cz

Správa pohřebiště zahrnující práce spojené s pohřbíváním zajišťována smluvními firmami:

  • Pohřební ústav JUDr. Raabová, Masarykovo náměstí 11, Boskovice
  • Pohřební ústav Holub s.r.o., Pod Kostelem 72/5, Letovice

PROVOZNÍ DOBA

Leden 8.00 - 18.00
Únor 8.00 - 19.00
Březen 8.00 - 19.00
Duben 8.00 - 20.00
Květen 7.00 - 20.00
Červen 7.00 - 21.00
Červenec 7.00 - 21.00
Srpen 7.00 - 21.00
Září 8.00 - 20.00
Říjen 8.00 - 19.00
Listopad 8.00 - 18.00
Prosinec 8.00 - 18.00

ROZŠÍŘENÁ PROVOZNÍ DOBA

20.10. – 10.11. 8.00 - 20.00
20.12. – 31.12. 8.00 - 20.00

ŘÁD POHŘEBIŠTĚ
Řád veřejného pohřebiště Města Jevíčka je základní dokument, podle kterého se při své činnosti řídí provozovatel pohřebiště, správce, nájemci hrobových míst i ostatní uživatelé a návštěvníci pohřebišť. (PDF)

Plán hřbitova v Jevíčku (PDF)
Plán hřbitova u Kostelíčka (PDF)