Hřbitov

SPRÁVA POHŘEBIŠTĚ
Na území města Jevíčka se nacházejí dvě veřejná pohřebiště:

  • pohřebiště na ulici Svitavská v Jevíčku, k.ú. Jevíčko-předměstí,  p.č. 169/2 – vlastník Město Jevíčko a p.č. 169/1 – vlastník Římskokatolická farnost Jevíčko
  • pohřebiště „U Kostelíčka“,  k.ú. Jevíčko-předměstí, p.č. 1099 – vlastník Římskokatolická farnost Jevíčko

Provozovatelem obou pohřebišť je ze zákona Město Jevíčko, se sídlem Palackého náměstí 1.

Na pohřebišti v Jevíčku se nachází cca 1.100 míst k pohřbívání do hrobů a hrobek a 132 jednotlivých míst pro uložení zpopelněných ostatků (kolumbárií).  Na pohřebišti U Kostelíčka se nachází cca 420 míst k pohřbívání do hrobu. 

SLUŽBY NA POHŘEBIŠTÍCH
V rámci správy pohřebiště zajišťuje Město Jevíčko:

  • vedení evidence hrobových míst
  • vypracování smluv na nájem hrobových míst
  • sledování úhrad za nájem hrobového místa
  • údržbu veřejných ploch pohřebišť


Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Mlčochová
telefon 464 620 520
e-mail: mlcochova@jevicko.cz

Správa pohřebiště zahrnující práce spojené s pohřbíváním zajišťována smluvními firmami:

  • Pohřební ústav JUDr. Raabová, Masarykovo náměstí 11, Boskovice
  • Pohřební ústav Holub s.r.o., Pod Kostelem 72/5, Letovice

PROVOZNÍ DOBA

Pohřebiště je veřejnosti přístupné nepřetržitě, 24 hodin denně.

ŘÁD POHŘEBIŠTĚ
Řád veřejného pohřebiště Města Jevíčka je základní dokument, podle kterého se při své činnosti řídí provozovatel pohřebiště, správce, nájemci hrobových míst i ostatní uživatelé a návštěvníci pohřebišť. (PDF)

Plán hřbitova v Jevíčku (PDF)
Plán hřbitova u Kostelíčka (PDF)