Územní plán

Změna č. 4 územního plánu Jevíčko

byla ZM vydána 15. 4. 2024 s nabytím účinnosti 1. 5. 2024.
 
Výpis ZM vydání změny č. 4 ÚP Jevíčko (PDF)
Veřejná vyhláška - oznámení vydání změny č. 4 ÚP Jevíčko (PDF)
 
Textová část změny č. 4 ÚP

  • A - Výrok (PDF)
  • B - Odůvodnění (PDF)
  • B - Odůvodnění příloha (PDF)

 
Výkresová část změny č. 4 ÚP
 
B1(PDF)
B2(PDF)
B3(PDF)
D1(PDF)
D2(PDF)
D3(PDF)
D4(PDF)
D5(PDF)


Změna č. 3 územního plánu Jevíčko

byla ZM vydána 12. 9. 2022 s nabytím účinnosti 29.9.2022.
 
Výpis ZM vydání změny č. 3 ÚP Jevíčko (PDF)
Veřejná vyhláška - oznámení vydání změny č. 3 ÚP Jevíčko (PDF)
 
Textová část změny č. 3 ÚP (PDF)
 
Výkresová část změny č. 3 ÚP
 
Hlavní výkres (PDF)
Koordinační výkres (PDF)
Základní členění území (PDF)
Zemědělský půdní fond (PDF)
Veřejně prospěšné stavby (PDF)

Právní stav územního plánu Jevíčko po změně č. 3 ÚP

Textová část - právní stav po změně č. 3 (PDF)
 
Výkresová část změny č. 3 ÚP          
 
Hlavní výkres (PDF)
Koordinační výkres (PDF)
Základní členění území (PDF)
Energetika, telekomunikace (PDF)
Vodní hospodářství (PDF)
Výkres koncepce dopravy (PDF)
Veřejně prospěšné stavby (PDF)

 

Návrh změny č. 3 územního plánu Jevíčko k veřejnému projednání

Textová část změny č. 3 (PDF)

Výkresová část změny č. 3
Hlavní výkres (PDF)
Koordinační výkres (PDF)
Veřejně prospěšné stavby (PDF)
Základní členění území (PDF)
Zemědělský půdní fond (PDF)


Změna č. 2 územního plánu Jevíčko

byla ZM schválena 14. 4. 2019, vydána 15. 4. 2019 a nabyla účinnosti 2. 5. 2019.

Výpis ZM vydání změny č. 2 ÚP Jevíčko (PDF)
Veřejná vyhláška - vydání změny č. 2 ÚP Jevíčko (PDF)

Právní stav územního plánu Jevíčko po změně č. 2

Textová část - právní stav po změně č. 2 (PDF)

Výkresová část změny č. 2 ÚP
Hlavní výkres (PDF)
Koordinační výkres (PDF)
Základní členění území (PDF)
Energetika, telekomunikace (PDF)
Vodní hospodářství (PDF)
Výkres koncepce dopravy (PDF)

Změna č. 2 územního plánu Jevíčko k projednání

Textová část změny č. 2 ÚP Jevíčko (PDF)

Výkresová část změny č. 2 ÚP Jevíčko
Základní členění území (PDF)
Hlavní výkres (PDF)
Koordinační výkres (PDF)
Širší vztahy (PDF)
Předpokládané zabory půdního fondu (PDF)


Změna č. 1 územního plánu Jevíčko nabyla účinnosti 2. 2. 2017:

Změna č. 1 územního plánu Jevíčko
Změna č. 1 ÚP Jevíčko - textová část (PDF)

Výkresová část změny č. 1 ÚP
Hlavní výkres (PDF)
Koordinační výkres (PDF)
Základní členění území (PDF)
Energetika, telekomunikace (PDF)
Vodní hospodářství (PDF)
Předpokládané zabory půdního fondu (PDF)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF)


Právní stav územního plánu Jevíčko
Textová část - právní stav po změně č. 1 (PDF)

Výkresová část změny č. 1 ÚP
Hlavní výkres (PDF)
Koordinační výkres (PDF)
Základní členění území (PDF)
Energetika, telekomunikace (PDF)
Vodní hospodářství (PDF)
Předpokládané zabory půdního fondu (PDF)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF)

 


Veřejná vyhláška – oznámení o změně č. 1 územního plánu Jevíčko (PDF)
Usnesení ZM Jevíčko, kterým vydává změnu č. 1 územního plánu Jevíčko (PDF

 

Návrh změny č. 1 územního plánu Jevíčko k veřejnému projednání

Textová část změny č. 1 ÚP (PDF)

Výkresová část změny č. 1 ÚP
Hlavní výkres (PDF)
Koordinační výkres (PDF)
Základní členění území (PDF)
Energetika, telekomunikace (PDF)
Vodní hospodářství (PDF)
Předpokládané zabory půdního fondu (PDF)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF)

Oznámení
Zahájení řízení o změně č. 1. územního plánu Jevíčko (PDF)

 

Návrh změny č. 1 územního plánu Jevíčko ke společnému jednání

Textová část změny č. 1 ÚP (PDF)

Výkresová část změny č. 1 ÚP
Hlavní výkres (PDF)
Koordinační výkres (PDF)
Základní členění území (PDF)
Energetika, telekomunikace (PDF)
Vodní hospodářství (PDF)
Předpokládané zabory půdního fondu (PDF)
Oznámení společné jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Jevíčko (PDF)
Veřejná vyhláška projednání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Jevíčko (PDF)
Návrh zadání změny č. 1 ÚP Jevíčko (PDF)
 


Čistopis územního plánu Jevíčko,

datum vydání zastupitelstvem města 22. 9. 2014,
datum účinnosti 8. 10. 2014.


Usnesení Zastupitelstva města Jevíčko k vydání územního plánu (PDF)

ÚP Jevíčko čistopis – textová část a textová část odůvodnění (PDF)

Výkresy
Hlavní výkres (PDF)
Energetika, telekomunikace (PDF)
Koordinační výkres (PDF)
Širší vztahy (PDF)
Vodní hospodářství (PDF)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF)
Výkres dopravy (PDF)
Základní členění území (PDF)
Předpokládané zabory půdního fondu (PDF)