Sběrný dvůr, likvidace odpadů

DOOR TO DOOR V JEVÍČKU

Přijďte si vyzvednout nádoby na plast a papír!

Závaznou objednávku nádob si můžete vyzvednout na podatelně Městského úřadu Jevíčko nebo stáhnout z tohoto webu (ke stažení zde img_pdf.png) . Tu odevzdáte na podatelně, následně pro Vás nachystáme Smlouvu o výpůjčce a následném darování sběrné nádoby a ozveme se Vám. Po podpisu smlouvy si nádobu vyzvednete v provozní době sběrného dvora.

Zapůjčení nádob od města Jevíčko je zdarma a neobnáší pro občany žádné další poplatky.img_popelnice.png

Do systému se mohou nově zapojit také podnikatelské subjekty, ať spolky, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, za podmínky podpisu smlouvy o zapojení do obecního systému odpadového hospodářství na území města Jevíčko, kdy poplatek je 40 Kč/měsíc/nádoba na plast a 30 Kč/měsíc/nádoba na papír, jedná se o náklady na výsyp nádob.

Vedení města Jevíčko vyzývá občany a podnikatelské subjekty, aby se zapojili v nejvyšší možné míře, co nejdříve. Nádob k zapůjčení je dostatek. Děkujeme, že třídíte!


Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta


Kalendář svozů 2022 - Jevíčko (svozy od domu - plast, papír) PDF

Kalendář svozů 2023 - Jevíčko (svozy od domu - plast, papír) PDF

Svozy tříděného odpadu sběrná místa Jevíčko, Zadní Arnoštov 2022 PDF


 

TAŠKY NA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Nově máme v Turistickém informačním centrum Jevíčko na prodej sadu tří tašek na třídění odpadů na papír, sklo a plast o objemu 20 litrů.
Více informací viz PDF


 

img_2022_sberny_dvur_uzavreni.png

 

Sběrný dvůr (objekt bývalé sodovkárny)

Provozní doba sběrného dvora města Jevíčka?

Pondělí 7,00 – 12,00
Středa 7,00 – 11,30     12,00 – 17,00
Pátek 12,00 – 17,00
Sobota 7,00 – 12,00

Tel: 733 539 809
Pověřený pracovník sběrného dvora František Stejskal. 

Plán odpadového hospodářství Města Jevíčka na období 2016 - 2025 (PDF)

Stanovisko Pardubického kraje k Plánu odpadového hospodářství Města Jevíčka (PDF)

Sběrný dvůr města Jevíčko – prodloužení souhlasu k provozu
Souhlas s provozováním SD Jevíčko vydaný Krajským úřadem Pardubického kraje 17. 10. 2019 (PDF)


- Provozní řád sběrného dvora Jevíčko (PDF)
- Interní pokyn pro ukládání komunálního odpadu ve sběrném dvoře Města Jevíčko (PDF)
- Souhlas s provozováním sběrného dvora (PDF)
- Pravidla pro ukládaní zeminy a suti Město Jevíčko (PDF)
- Stávající rozmístění kontejnerů pro tříděný odpad (PDF)
Sběr jedlých olejů v PET lahvích na sběrném dvoře Jevíčko

Svozy tříděného odpadu
vývoz tříděného odpadu provádí firma SUEZ Využití zdrojů a.s., Divize JIH, Drčkova 2798/7, 628 00 Brno. Tel. 516 426 411.

Vývoz  septiků
v případě potřeby se mohou občané obracet na tyto firmy:

  • CHEMwork (Petr Türk, Borotín 78, 679 37 Borotín, tel: 603 780 320, e-mail: chemwork@seznam.cz)
  • VHOS a. s., provozovna ČOV Jevíčko (vedoucí Jan Doležel, tel: 724 121 507, e-mail: dolezelj@vhos.cz)
  • Pavel Holler (Biskupice - Zálesí 3, tel: 737 151 933)

EKOLAMP – životní cyklus dosloužilé kompaktní zářivky

img_ekolamp_cyklus.jpg