Sběrný dvůr, likvidace odpadů

Sběrný dvůr - Třebovská 698

 

Provozní doba sběrného dvora města Jevíčka

Pondělí 7,00 – 12,00
Středa 7,00 – 11,30     12,00 – 17,00
Pátek 12,00 – 17,00
Sobota 7,00 – 12,00

Tel: 739 697 721
Pověřený pracovník sběrného dvora Jiří Ertl

 

Aktuální info:

 

 

 

Jak jsme třídili v uplynulém roce papír, plast a sklo. Děkujeme všem, kteří třídí!       dokument ve formátu PDF  img_pdf.png

img_odpady2022_vyrocni_dopis.png

Plán odpadového hospodářství Města Jevíčka na období 2016 - 2025 (PDF)

Stanovisko Pardubického kraje k Plánu odpadového hospodářství Města Jevíčka (PDF)

Souhlas s provozováním SD Jevíčko vydaný Krajským úřadem Pardubického kraje 7.12.2022 (PDF)


- Provozní řád sběrného dvora Jevíčko (PDF)
- Pravidla pro ukládaní zeminy a suti Město Jevíčko (PDF)
- Stávající rozmístění kontejnerů pro tříděný odpad (PDF)
Sběr jedlých olejů v PET lahvích na sběrném dvoře Jevíčko
Poplatek za komunální odpad je stanoven obecně závaznou vyhláškou. Výši poplatku a další podmínky naleznete zde img_pdf.png

Vývoz  septiků
v případě potřeby se mohou občané obracet na tyto firmy:

  • CHEMwork (Petr Türk, Borotín 78, 679 37 Borotín, tel: 603 780 320, e-mail: chemwork@seznam.cz)
  • VHOS a. s., provozovna ČOV Jevíčko objednávejte přes formulář VYVÁŽENÍ JÍMEK A SEPTIKŮ - VHOS a.s.  ( případně Martin Šibor, tel: 602 113 642, e-mail: martin.sibor@vhos.cz)
  • Pavel Holler (Biskupice - Zálesí 3, tel: 737 151 933)

Kalendář svozů 2024 - Jevíčko (svozy od domu - plast, papír) PDF

Svozy tříděného odpadu sběrná místa Jevíčko, Zadní Arnoštov 2024 PDF


 

DOOR TO DOOR V JEVÍČKU

Přijďte si vyzvednout nádoby na plast a papír!

Závaznou objednávku nádob si můžete vyzvednout na podatelně Městského úřadu Jevíčko nebo stáhnout z tohoto webu (ke stažení zde img_pdf.png) . Tu odevzdáte na podatelně, následně pro Vás nachystáme Smlouvu o výpůjčce a následném darování sběrné nádoby a ozveme se Vám. Po podpisu smlouvy si nádobu vyzvednete v provozní době sběrného dvora.

Zapůjčení nádob od města Jevíčko je zdarma a neobnáší pro občany žádné další poplatky.img_popelnice.png

Do systému se mohou nově zapojit také podnikatelské subjekty, ať spolky, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, za podmínky podpisu smlouvy o zapojení do obecního systému odpadového hospodářství na území města Jevíčko, kdy poplatek je 40 Kč/měsíc/nádoba na plast a 30 Kč/měsíc/nádoba na papír, jedná se o náklady na výsyp nádob.

Vedení města Jevíčko vyzývá občany a podnikatelské subjekty, aby se zapojili v nejvyšší možné míře, co nejdříve. Nádob k zapůjčení je dostatek. Děkujeme, že třídíte!


Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta


TAŠKY NA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Nově máme v Turistickém informačním centrum Jevíčko na prodej sadu tří tašek na třídění odpadů na papír, sklo a plast o objemu 20 litrů.
Více informací viz PDF


 

EKOLAMP – životní cyklus dosloužilé kompaktní zářivky

img_ekolamp_cyklus.jpg