Péče o památky MPZ Jevíčko

Jevíčské památky v kresbě - pečujeme o kulturní dědictví.

Na území města Jevíčka se nachází 28 zapsaných kulturních památek, jedna památka ve vlastnictví města se nachází mimo náš katastr - jsou to boží muka "Na trianglu". V letech 2014 až 2022 město Jevíčko zajistilo zejména díky práci místostarosty a jeho kolegů a kolegyň v Pracovní skupině pro regeneraci MPZ Jevíčko finanční prostředky pro jejich obnovu ve výši necelých 18 mil. Kč. s dotační podporou takřka 9 mil. Kč z nejrůznějších zdrojů - ministerstva kultury, ministerstva zemědělství, Pardubického kraje, ORP Moravská Třebová, MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Kromě kulturních památek se pravidelně věnujeme drobným památkovým objektům – křížkům, pomníkům a plastikám. Autor kreseb: Lukáš Martinka

Jevicko_pamatky00001.jpg

Jevicko_pamatky00002.jpg

Jevicko_pamatky00003.jpg

Jevicko_pamatky00004.jpg

Jevicko_pamatky00005.jpg

Jevicko_pamatky00006.jpg

Jevicko_pamatky00007.jpg

Jevicko_pamatky00008.jpg

Jevicko_pamatky00009.jpg

Jevicko_pamatky00010.jpg

Jevicko_pamatky00011.jpg

Jevicko_pamatky00012.jpg

 

Program regenerace městské památkové zóny Jevíčko pro období 2021 - 2025

 • Aktualizace Programu regenerace MPZ Jevíčko pro rok 2024 (PDF)
 • Anketní dotazník k Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2024 (PDF)
 • Činnost Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko v roce 2023 (PDF)
   
 • Aktualizace Programu regenerace MPZ Jevíčko pro rok 2023 (PDF)
 • Anketní dotazník k Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2023 (PDF)
 • Činnost Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko v roce 2022 (PDF)
   
 • Program regenerace památek MPZ Jevíčko pro období 2021 – 2025 (PDF)
 • Anketní dotazník k Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2021 (PDF)
 • Činnost Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko v roce 2020 (PDF)

 

Program regenerace městské památkové zóny Jevíčko pro období 2016 - 2020

aktualizace pro rok 2020 ( PDF )

 • Anketní dotazník k Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2020 ( PDF )
 • Činnost Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko v roce 2019 ( PDF )
 • Přihláška do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2019 ( PDF )

 

aktualizace pro rok 2019 ( PDF )

 • Anketní dotazník k Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2019 ( PDF )
 • Činnost Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko v roce 2018 ( PDF )
 • Přihláška do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2018 ( PDF )

 

aktualizace pro rok 2018 ( PDF )

 • Anketní dotazník k Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2018 ( PDF )
 • Činnost Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko v roce 2017 ( PDF )
 • Přihláška do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizace Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2017 ( PDF )

 

aktualizace pro rok 2017 ( PDF )

 • Anketní dotazník k Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2017 ( PDF )
 • Činnost Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko v roce 2016 ( PDF )

 

pro období 2016 - 2020 ( PDF )

 •  Anketní dotazník k Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2016 ( PDF
 • Činnost Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko v roce 2015 ( PDF )

Zachovaný středověký půdorys města a přítomnost řady stavebních a sochařských památek vedla k  tomu, že s účinností od 1. 11. 1990
bylo městské centrum vyhlášeno za městskou památkovou zónu.