Program zlepšování kvality ovzduší

Program zlepšování kvality ovzduší je strategickým dokumentem zpracovaným Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s krajským úřadem, nebo obcí v samostatné působnosti na základě zmocnění uvedeného v § 9 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Obce a kraje mají povinnost přijmout opatření a vydat podrobný časový plán jejich provádění.

Časový plán provádění opatření programu zlepšování kvality ovzduší, zóna severovýchod (PDF )