Městský okruh Jevíčko

U příležitosti oslav 750 let od povýšení Jevíčka na město královské byl v průběhu července 2008 zprovozněn městský okruh Jevíčko. Okruh si klade za cíl seznámit občany a návštěvníky alespoň s některými úseky bohaté historie města, představit památky a vzpomenout na některé významné osobnosti spjaté s Jevíčkem.
Tvoří jej 7 stanovišť s informačními tabulemi popisujícími pamětihodnosti v konkrétní lokalitě. Okruh uzavírá informační tabule s mapou regionu na budově Městského úřadu v Jevíčku na Palackého náměstí. Duchovním otcem rozmístění jednotlivých stanovišť a trasy okruhu je dlouholetý jevíčský turista pan Josef  Peka, na textové části spolupracovali Mgr. Miroslav Šafář, Ing. Jan Suchomel, František Plech a Andrea Ulčová. Grafické zpracování Martin Bednár - MATYS GRAFIKA, výroba stojanů a turistické mapy Miroslav Navrátil - RAFFAEL INFO ART. Projekt byl realizován za finanční podpory Pardubického kraje. V informačním centru je pro zájemce k dispozici tištěný „Průvodce městským okruhem Jevíčko“.

Průvodce městským okruhem

Náhledy stanovišť