Úřední deska

datumicoEAnotacedatum svěšení
23.11.2020pdf - 2020_omezeni_provozu_meu2.pdf
Omezení provozu MěÚ pro veřejnost od 23. 10. 2020
13.12.2020
23.11.2020pdf - 2020_studie_ggp.pdf
Studie GGP - Současná česká rodina
31.12.2020
19.11.2020pdf - pa2020_4026.pdf
Pacht nemovitého majetku - Pozemky p. č. 4026, p. č. 4171, p. č. 4226/1, p. č. 4758, p. č. 4768, p. č. 5141, p. č. 5142, p. č. 5203, p. č. 5200/4, p. č. 5398 a p. č. 5417, v ...
07.12.2020
18.11.2020pdf - rm2020_52.pdf
Usnesení z 52. schůze Rady města Jevíčka konané dne 16. 11. 2020
07.12.2020
18.11.2020pdf - rv2020_vodovod_vyhled_2021_2025.pdf
Svazek obcí Skupinového vodovodu Malá Haná - Rozpočtový výhled na r. 2021 – 2025
31.12.2021
18.11.2020pdf - nr2020_vodovod_2021.pdf
Návrh rozpočtu Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2021
31.12.2020
16.11.2020pdf - sm2020_2600.pdf
Směna nemovitého majetku - pozemky p. č. 2600/1 - ostatní plocha, p. č. 2600/2 - ostatní plocha, p. č. 2600/3 - ostatní plocha, p. č. 167 - zahrada a p. č. 168 – zahrada, vš ...
02.12.2020
16.11.2020pdf - zp2020_4241.pdf
Prodej nemovitého majetku - Prodej pozemků p.č. 4241/35 a p.č. 4241/52, oba orná půda v k.ú. Jevíčko-předměstí.
02.12.2020
16.11.2020pdf - 2020_r43_rozpocet_navrh_2021.pdf
Návrh rozpočtu Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 na rok 2021
02.12.2020
10.11.2020pdf - narizeni20_ozv3.pdf
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komun ...
30.11.2020
10.11.2020pdf - zm2020_24.pdf
Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konané dne 9. 11. 2020
30.11.2020
05.11.2020pdf - pr2020_koblizna_128_2.pdf
Prodej nemovitého majetku - Výzva k podání nabídky na koupi domu č.p. 128, ulice Kobližná, Jevíčko
30.11.2020
05.11.2020pdf - pr2020_okruzni_281_2.pdf
Prodej nemovitého majetku - Výzva k podání nabídky na koupi domu č.p. 281, ulice Okružní I, Jevíčko
30.11.2020
26.10.2020pdf - oop2020_krenov_366.pdf
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci II/366
30.11.2020
22.10.2020pdf - bus2020_omezeni_covid.pdf
Omezení autobusové dopravy na území Pardubického kraje
14.12.2020
16.10.2020pdf - dv2020_kalous.pdf
Dražební vyhláška - Kalous
16.12.2020
07.07.2020pdf - 2020_r43_zverejneni_dokumentu.pdf
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43
31.12.2020
27.05.2020pdf - cez_dulezite_upozorneni.pdf
ČEZ - důležité upozornění - přechod na elektronickou formu oznámení o plánovaných přerušeních dodávek elektřiny
04.01.2021
15.04.2020pdf - oop2020_17110.pdf
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - kůrovec
31.12.2022
30.03.2020pdf - vs2020_tjskjevicko.pdf
Veřejnoprávní smlouva č. 31 - T.J. SK Jevíčko
31.03.2023
17.03.2020pdf - vyzva2020majetky.pdf
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečn ...
31.12.2023
13.12.2019pdf - vv2019_oopmz.pdf
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
31.12.2022
10.04.2019pdf - vs2019_tjcykloklub.pdf
Veřejnoprávní smlouva č. 41 - TJ Cykloklub Jevíčko z.s.
12.04.2022
10.04.2019pdf - vs2019_tvjevicko.pdf
Veřejnoprávní smlouva č. 39 - Tělovýchovná jednota Jevíčko z.s.
12.04.2022
29.03.2019pdf - vs2019_tjskjevicko.pdf
Veřejnoprávní smlouva č. 37 - T.J. SK Jevíčko
31.03.2022
01.02.2019pdf - 2019_komposter_smlouva4_firma.pdf
Smlouva o výpůjčce a následném darování kompostéru - firma
31.12.2020
01.02.2019pdf - 2019_komposter_smlouva4_obcan.pdf
Smlouva o výpůjčce a následném darování kompostéru - občan
31.12.2020
01.08.2018pdf - vs2018_kostelhloltar.pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Restaurování svatostánku hl. oltáře KNPM Jevíčko
01.08.2021
01.08.2018pdf - vs2018_kostelvstup.pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Restaurování vstupního portálu kostela NPM Jevíčko
01.08.2021
01.08.2018pdf - vs2018_kostelkriz.pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Restaurování rokokového kříže, Jevíčko u kostela NPM
01.08.2021
27.04.2018pdf - vs2018_vodovod.pdf
Veřejnoprávní smlouva č. 45 na nainvestiční akci na opravu vodovodo, vodovodních přípojek a VRN vodovodu Okružní IV
27.04.2021
26.03.2018pdf - vs2018_zmn.pdf
Veřejnoprávní smlouva č. 43 na podporu 42. ročníku ZMN
26.03.2021
26.03.2018pdf - vs2018_zlibka.pdf
Veřejnoprávní smlouva č. 40 na provozní náklady hala Žlíbka 2018
26.03.2021
26.03.2018pdf - vs2018_fotbal.pdf
Veřejnoprávní smlouva č. 42 na provozní náklady fotbalového oddílu 2018
26.03.2021
- Dokumenty zveřejňované pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů