Úřední deska

datumicoEAnotacedatum svěšení
03.03.2021pdf - vv2021_bela_ucetni.pdf
Veřejná výzva - účetní, rozpočtář Obecního úřadu Bělá u Jevíčka.
15.04.2021
03.03.2021pdf - roz2021_omezeni_uradu2.pdf
Rozhodnutí o dočasném omezení úředních hodin Městského úřadu v Jevíčku a úpravě způsobu vyřizování podání a omezení osobního kontaktu s klienty a chodu úřadu
22.03.2021
01.03.2021pdf - pr2021_143_2.pdf
Pronájem nemovitého majetku - Část budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č.st. 143 v k.ú. Jevíčko-město.
17.03.2021
01.03.2021pdf - pr2021_1751.pdf
Prodej nemovitého majetku - Část pozemků p.č. 1751/15 a p.č. 1751/71, oba ostatní plocha v k.ú. Jevíčko-předměstí.
17.03.2021
01.03.2021pdf - ozn2021_scitani.pdf
Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
11.05.2021
26.02.2021pdf - pr2021_155_48.pdf
Prodej nemovitého majetku - Pozemek p.č.st. 155 – zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 48/3 – zahrada, oba v k.ú. Zadní Arnoštov.
15.03.2021
24.02.2021pdf - rm2021_59.pdf
Usnesení z 59. schůze Rady města Jevíčka konané dne 22. 2. 2021
16.03.2021
18.02.2021pdf - zm2021_27.pdf
Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konané dne 15. 2. 2021
09.03.2021
11.02.2021pdf - vr2021_vr1_investicni_technik.pdf
Vyhlášení výběrového řízení č. 1/2021 - referent investičního oddělení (investiční technik)
15.03.2021
11.02.2021doc - vr2021_vr1_investicni_technik_prihlaska.doc
Přihláška do VŘ - referent investičního oddělení (investiční technik)
15.03.2021
11.02.2021docx - vr2021_vr1_investicni_technik_dotaznik.docx
Příloha k VŘ 1/2021 - referent investičního oddělení (investiční technik)
15.03.2021
11.02.2021docx - vr2021_vr1_investicni_technik_prohlaseni.docx
Příloha čestné prohlášení k VŘ - referent investičního oddělení (investiční technik)
15.03.2021
21.12.2020pdf - 2020_schvaleny_rozpocet_vodovod.pdf
Schválený rozpočet Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2021
31.12.2021
18.12.2020pdf - 2020_r43_zverejneni_dokumentu2.pdf
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43
31.12.2021
18.11.2020pdf - rv2020_vodovod_vyhled_2021_2025.pdf
Svazek obcí Skupinového vodovodu Malá Haná - Rozpočtový výhled na r. 2021 – 2025
31.12.2021
15.04.2020pdf - oop2020_17110.pdf
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - kůrovec
31.12.2022
30.03.2020pdf - vs2020_tjskjevicko.pdf
Veřejnoprávní smlouva č. 31 - T.J. SK Jevíčko
31.03.2023
17.03.2020pdf - vyzva2020majetky.pdf
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě ...
31.12.2023
13.12.2019pdf - vv2019_oopmz.pdf
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
31.12.2022
10.04.2019pdf - vs2019_tjcykloklub.pdf
Veřejnoprávní smlouva č. 41 - TJ Cykloklub Jevíčko z.s.
12.04.2022
10.04.2019pdf - vs2019_tvjevicko.pdf
Veřejnoprávní smlouva č. 39 - Tělovýchovná jednota Jevíčko z.s.
12.04.2022
29.03.2019pdf - vs2019_tjskjevicko.pdf
Veřejnoprávní smlouva č. 37 - T.J. SK Jevíčko
31.03.2022
01.02.2019pdf - 2019_komposter_smlouva4_firma.pdf
Smlouva o výpůjčce a následném darování kompostéru - firma
31.12.2021
01.02.2019pdf - 2019_komposter_smlouva4_obcan.pdf
Smlouva o výpůjčce a následném darování kompostéru - občan
31.12.2021
01.08.2018pdf - vs2018_kostelhloltar.pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Restaurování svatostánku hl. oltáře KNPM Jevíčko
01.08.2021
01.08.2018pdf - vs2018_kostelvstup.pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Restaurování vstupního portálu kostela NPM Jevíčko
01.08.2021
01.08.2018pdf - vs2018_kostelkriz.pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Restaurování rokokového kříže, Jevíčko u kostela NPM
01.08.2021
27.04.2018pdf - vs2018_vodovod.pdf
Veřejnoprávní smlouva č. 45 na nainvestiční akci na opravu vodovodo, vodovodních přípojek a VRN vodovodu Okružní IV
27.04.2021
26.03.2018pdf - vs2018_zmn.pdf
Veřejnoprávní smlouva č. 43 na podporu 42. ročníku ZMN
26.03.2021
26.03.2018pdf - vs2018_zlibka.pdf
Veřejnoprávní smlouva č. 40 na provozní náklady hala Žlíbka 2018
26.03.2021
26.03.2018pdf - vs2018_fotbal.pdf
Veřejnoprávní smlouva č. 42 na provozní náklady fotbalového oddílu 2018
26.03.2021
- Dokumenty zveřejňované pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů