Společenská kronika 2020

    

Archiv:

2. 7. 2020

jsme popřáli panu Adolfu Řehořovi ke krásným 85.narozeninám. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, životní elán a rodinnou pohodu.

2. 7. 2020

jsme popřáli manželům Idě a Lubomíru Kaderkovým k nádhernému výročí Zlaté svatby. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, lásku a rodinnou pohodu.

30. 6. 2020

jsme blahopřáli paní Jarmile Slechanové ke krásnému životnímu jubileu 90. narozeninám. Děkujeme za vlídné přijetí a bohatě prostřený stůl. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví a životní pohodu.

img_2020_slechanova_1.jpg

img_2020_slechanova_2.jpg

img_2020_slechanova_3.jpg

25. 6. 2020

jsme popřáli panu Františku Ambrozovi ke krásným 85. narozeninám, za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, životní elán a rodinnou pohodu.

img_2020_ambroz_1.jpg

img_2020_ambroz_2.jpg

22. 6. 2020

jsme popřáli paní Heleně Hrudové ke krásným 85. narozeninám, přejeme pevné zdraví, štěstí a rodinnou pohodu. Město Jevíčko a SPOZ.

img_2020_hrudova_1.jpg

20. 2. 2020

jsme popřáli k nádherným 92. narozeninám paní Jindřišce Rösslerové. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, životní elán a rodinnou pohodu.

img_2020_roslerrova_01_b.jpg

img_2020_roslerrova_02_b.jpg

19. 2. 2020

jsme popřáli paní Marii Wolfové ke krásným 80. narozeninám. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, životní elán a stálou rodinnou pohodu.

img_2020_wolfova_01_b.jpg

img_2020_wolfova_02_b.jpg

4. 2. 2020

jsme za Město Jevíčko a SPOZ popřáli manželům Pavle a Karlovi Valentovým ke krásnému jubileu - zlaté svatbě. Přejeme pevné zdraví, lásku a rodinnou pohodu.

img_2020_valentovi_01_b.jpg

img_2020_valentovi_02_b.jpg

14. 1. 2020

jsme popřáli  ke krásným 80. narozeninám panu Josefu Drobníčkovi. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, mnoho životního elánu a osobní i rodinnou pohodu.

img_2020_drobnicek_01_b.jpg