Společenská kronika 2023

    

   

15. 5. 2023

jsme popřáli paní Martě Loosové ke krásným 80. narozeninám. Za Město Jevíčko a Sbor pro občanské záležitosti přejeme pevné zdraví, rodinnou pohodu a spoustu životního elánu.

2. 5. 2023

jsme za SPOZ blahopřáli panu Jindřichu Oškerovi. K 80. narozeninám přejeme pevné zdraví, rodinnou pohodu a životní elán. Děkujeme za milé přijetí

img_20230502_osker00001.jpg

img_20230502_osker00002.jpg

img_20230502_osker00003.jpg

21. 3. 2023

21. 3. 2023 jsme popřáli panu Jaroslavu Ambrozovi ke krásným 80.narozeninám. Za Sbor pro občanské záležitosti a Město Jevíčko přejeme pevné zdraví, spoustu životního elánu a rodinné pohody.

img_20230321_ambroz00001.jpg

img_20230321_ambroz00002.jpg

28. 2. 2023

28. 2. 2023 jsme se SPOZ blahopřáli manželům Drobníčkovým k diamantové svatbě. Přejeme pevné zdraví a dlouhé společné štěstí.

img_20230228_Drobnickovi00001.jpg

img_20230228_Drobnickovi00002.jpg

img_20230228_Drobnickovi00003.jpg

9. 2. 2023

9.2.2023 jsme popřáli paní Jindřišce Röslerové k nádherným 95.narozeninám. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, rodinnou pohodu a spoustu životního elánu.

img_20230209_roslerova1.jpg

img_20230209_roslerova2.jpg

25. 1. 2023

25.1.2023 jsme popřáli ke krásným 91.narozeninám paní Anně Kaplanové. Za Město Jevíčko a SPOZ přejeme pevné zdraví, rodinnou pohodu a spoustu životního elánu.

img_20230125_kaplanova.jpg

19. 1. 2023

19.1.2023 jsme popřáli panu Antonínu Káňovi k  80.narozeninám. S přáním pevného zdraví a osobní pohody Město Jevíčko a SPOZ

img_20230119_kana.jpg