Vodné, stočné

Rok 2020
vodné 39,10 Kč/m3 bez DPH
stočné 34,54 Kč/m3 bez DPH

Rok 2019
Vodné – 40,50 Kč/m3
Stočné – 36 Kč/m3