Vodné, stočné

Rok 2024
Platné ceny vodného a stočného - odkaz ZDE
vodné – 54,46 Kč bez DPH
stočné – 53,16 Kč bez DPH

Rok 2023
Platné ceny vodného a stočného - odkaz  ZDE

Rok 2022
vodné 49,60 Kč/m3 s DPH
stočné 46 Kč/m3 s DPH

Rok 2021
vodné 46,30 Kč/m3 s DPH
stočné 40 Kč/m3 s DPH

Rok 2020
vodné 39,10 Kč/m3 bez DPH
stočné 34,54 Kč/m3 bez DPH