Sbor dobrovolných hasičů

HASIČI Jevíčko
- Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko
- Sbor dobrovolných hasičů Jevíčko

Hasičská zbrojnice, Svitavská 466, Jevíčko, 569 43
www.sdhjevicko.cz
Telefon  +420 464 620 229, +420 464 620 537  Fax  +420 464 620 231

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) Jevíčko  je zřízena na základě zákonných norem, plní své povinnosti a za její činnost odpovídá jmenovaný velitel. Disponuje technikou obce a určitými technickými prostředky a vybavením, jejím prvořadým úkolem je provádění hasebních a záchranných prací při mimořádných událostech. S tím souvisí i další úkoly při přípravě techniky, materiálu a přípravě na řešení mimořádných situací – školení a výcvik. Členové JSDHO Jevíčko mají uzavřen pracovně právní vztah s obcí a za svoji činnost a zajišťování pohotovostí pobírají mzdu. Činnost JSDHO Jevíčko je financována z prostředků obce.

Naše jednotka je zařazena jako JPO II/1, což znamená, že zajišťuje výjezd jednoho družstva o počtu 1+3 do pěti minut od vyhlášení poplachu. Jednotka je předurčena mimo jiné k zásahům na dopravní nehody.

Velitel JSDHO Jevíčko:  Stanislav Ducháček
Zástupce velitele JSDHO Jevíčko:  František Skácel
 

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Jevíčko je základní stupeň občanského sdružení SH ČMS. SDH Jevíčko je zastupován voleným starostou sboru a řídí ho volený výbor SDH, kontrolním orgánem SDH je revizor účtů. SDH Jevíčko se zabývá především prací s mládeží, preventivně výchovnou činností (PVČ), požárním sportem, pořádáním kulturních akcí v okolí města Jevíčka, pořádáním hasičských soutěží, apod. Jeho financování probíhá z pokladny sboru, finance do pokladny plynou ze zisků pořádaných akcí a získaných dotačních titulů.

Výbor SDH Jevíčko:
Starosta: Jan Bidmon, DiS.
Místostarosta: Zdeněk Biberle
Velitel SDH, referent sportu: Petr Biberle
Pokladník: Jan Richtr
Jednatel, vedoucí mládeže: Jiří Bidmon
Revizor účtů, referent MTZ: Jiří Konečný
Členové: Bc. Michal Hotař, Petr Kozelek, Tomáš Richtr, Vlastimil Dvořák

Společné projekty JSDH a města Jevíčko

 • Velkokapacitní CAS Tatra pro JSDH Jevíčko - přestavba zbrojnice ( PowerPoint )
 • Studie proveditelnosti - Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Jevíčko ( PDF )
 • Studie proveditelnosti k projektu "Zvýšení odolnosti požární zbrojnice Jevíčko" ( PDF )

Statistiky

Statistika událostí 2022
Přehled událostí v roce 2022 stav k 31.  7. 2019 (PDF)

Statistika událostí 2019
Přehled událostí v roce 2019 stav k 1.  9. 2019 (PDF)
Přehled událostí v 1. pololetí 2019 (PDF)

Statistika událostí 2018
Přehled událostí v roce 2018 (PDF)
Přehled událostí v 1. pololetí 2018 (PDF)

Statistika událostí 2017
Přehled výjezdů jednotky SDH obce Jevíčko v roce 201 7 (PDF)
Přehled událostí v roce 2017 (PDF)
Přehled událostí v 1. pololetí 2017 (PDF)

Statistika událostí 2016
Přehled událostí v roce 2016 (PDF)

Statistika událostí 1. pololetí 2016
Přehled výjezdů jednotky SDH obce Jevíčko v 1. pololetí 2016 (PDF)
Přehled událostí v 1. pololetí 2016 (PDF)

Statistika událostí 2015
Přehled výjezdů jednotky SDH obce Jevíčko v roce 2015 (PDF)
Přehled událostí v roce 2015 (PDF)

Statistika událostí 2014
Přehled výjezdů jednotky SDH obce Jevíčko v roce 2014 (PDF)
Přehled událostí v roce 2014 (PDF)

Statistika událostí 2013
Přehled výjezdů jednotky SDH obce Jevíčko v roce 2013 (PDF)
Přehled událostí v roce 2013 (PDF)

Statistika událostí 2012
Přehled výjezdů jednotky SDH obce Jevíčko v roce 2012 (PDF)
Přehled událostí v roce 2012 (PDF)

Statistika událostí 2011
Přehled výjezdů jednotky SDH obce Jevíčko v roce 2011 (PDF)
Přehled událostí v roce 2011 (PDF)

Statistika událostí 2010
Přehled výjezdů jednotky SDH obce Jevíčko v roce 2010 (PDF)
Přehled událostí v roce 2010 (PDF)

Statistika událostí 2009
Přehled výjezdů jednotky SDH obce Jevíčko v roce 2009 (PDF)
Přehled událostí v roce 2009 (PDF)

Statistika událostí 2008
Přehled výjezdů jednotky SDH obce Jevíčko v roce 2008 (PDF)
Přehled událostí v roce 2008 (PDF)

Statistika událostí 2007
Přehled výjezdů jednotky SDH obce Jevíčko v roce 2007 (PDF)
Přehled událostí v roce 2007 (PDF)

 

Výjezdy

Fotografie z výjezdů JSDH Jevíčko na:
https://sdhjevicko.cz/

2024

 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - červen 2024 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - květen 2024 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - duben 2024 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - březen 2024 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - únor 2024 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - leden 2024 ( PDF )

2023

 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - prosinec 2023 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - listopad 2023 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - říjen 2023 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - září 2023 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - srpen 2023 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - červenec 2023 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - červen 2023 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - květen 2023 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - duben 2023 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - březen 2023 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - únor 2023 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - leden 2023 ( PDF )

 

2022

 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - prosinec 2022 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - listopad 2022 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - říjen 2022 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - září 2022 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - srpen 2022 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - červenec 2022 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - červen 2022 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - květen 2022 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - duben 2022 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - březen 2022 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - únor 2022 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - leden 2022 ( PDF )

 

2021

 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - prosinec 2021 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - listopad 2021 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - říjen 2021 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - září 2021 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - srpen 2021 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - červenec 2021 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - červen 2021 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - květen 2021 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - duben 2021 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - březen 2021 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - únor 2021 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - leden 2021 ( PDF )

 

2020

 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - prosinec 2020 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - listopad 2020 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - říjen 2020 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - září 2020 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - srpen 2020 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - červenec 2020 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - červen 2020 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - květen 2020 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - duben 2020 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - březen 2020 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - únor 2020 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - leden 2020 ( PDF )

2019

 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - prosinec 2019 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - listopad 2019 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - říjen 2019 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - září 2019 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - srpen 2019 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - červenec 2019 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - červen 2019 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - květen 2019 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - duben 2019 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - březen 2019 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - únor 2019 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - leden 2019 ( PDF )

2018

 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - prosinec 2018 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - listopad 2018 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - říjen 2018 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - září 2018 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - srpen 2018 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - červenec 2018 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - červen 2018 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - květen 2018 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - duben 2018 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - březen 2018 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - únor 2018 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - leden 2018 ( PDF )

2017

 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - prosinec 2017 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - listopad 2017 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - říjen 2017 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - září 2017 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - srpen 2017 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - červenec 2017 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - červen 2017 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - květen 2017 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - duben 2017 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - březen 2017 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - únor 2017 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - leden 2017 ( PDF )

2016

 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - prosinec 2016 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - listopad 2016 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - říjen 2016 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - září 2016 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - srpen 2016 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - červenec 2016 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - červen 2016 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - květen 2016 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - duben 2016 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - březen 2016 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - únor 2016 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - leden 2016 ( PDF )

2015

 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - prosinec 2015 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - listopad 2015 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - říjen 2015 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - září 2015 ( PDF )
 • Počet výjezdů JSDH Jevíčko v měsících červenec a srpen 2015 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - srpen 2015 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - červenec 2015 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - červen 2015 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - květen 2015 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - duben 2015 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - březen 2015 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - únor 2015 ( PDF )
 • Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko - leden 2015 ( PDF )

2014

leden
PDF

únor
PDF

březen
PDF

duben
PDF

květen
PDF

červen
PDF

červenec
PDF

srpen
PDF

září
PDF

říjen
PDF

listopad
PDF

prosinec
PDF

Zprávy o činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

2018
img_pdf.png

2017
img_pdf.png

2016
img_pdf.png

2015
img_pdf.png

2014
img_pdf.png

2013
img_pdf.png

2012
img_pdf.png