06-07/2019 Oprava komunikace Na Střelnici a obslužné cesty k HZS

Název akce: Oprava komunikace Na Střelnici a obslužné cesty k HZS
Popis: Úsek v zastavěné části Na Střelnici financovaný městem Jevíčko byl proveden balenou asfaltovou směsí. Obslužná cesta byla vyspravena asfaltovým recyklátem s následným asfaltovým nátěrem a posypem kamenivem. Tento úsek byl financován společností REHAU Automotive částkou ve výši cca 100 tis. Kč.
Celkové náklady: 139.600
Spolufinancováno z jiných zdrojů: REHAU Automotive 100.000 Kč
Realizace akce: 06 - 07/2019