06-08/2019 Obnova fasády synagogy na jižní straně

Název akce: Obnova fasády synagogy na jižní straně
Popis: V rámci obnovy KP došlo k otlučení nesoudržných částí stávající omítky, doplnění jádrovou omítkou a k opravě vnějších štukových omítek. Dále byl proveden nátěr silikonovou barvou KEIM. V soklové části byla provedena sanace systémem CEMIX. Stávající parapety byly nově oplechovány z Cu. Realizce LAKMAL s. r. o.
Celkové náklady: 199.790 Kč
Dotační podpora: 75.000 Kč
Spolufinancováno z jiných zdrojů: Ministerstvo kultury
Realizace akce: 06-08/2019