06-10/2017 Oprava části chodníku na ul. Slunečná od čp. 587 po křižovatku ul. Slunečná a A.K.Vitáka

Název akce: Oprava části chodníku na ul. Slunečná od čp. 587 po křižovatku ul. Slunečná a A.K.Vitáka, Jevíčko
Popis: Obnova chodníku navázala v roce 2017 na I.etapu z roku 2016, která obnovila chodník na ulici Slunečné od ulice M. Mikuláše po ulici Smolenskou. II.etapa se v roce 2017 týkala cca 200 m chodníku od ulice Smolenské po ulici A.K. Vitáka. Chodník byl zhotoven z betonové zámkové dlažby, proběhla výměna silničních obrubníků a dotažení chybějícího asfaltu drceným asfaltovým recyklátem. Akci realizovali techničtí pracovníci města a byla spolufinancována z Programu obnovy venkova Pardubického kraje 2017 prostřednictvím Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska.
Celkové náklady: 100 765,- Kč
Dotační podpora: 46 500,- Kč
Spolufinancováno z jiných zdrojů: Program obnovy venkova Pardubického kraje 2017
Realizace akce: 06 - 10/2017