06-11/2018 Energetické úspory MŠ a praktické školy Jevíčko

Popis: Projekt řešil zateplení pláště všech budov a zateplení plochých střech. Došlo k výměně oken a dveří v hospodářském pavilonu a pavilonu školky, kde byla podmínkou dotace z OPŽP výměna stávajících plastových oken za okna s izolačním trojsklem. Počet oken ve spojovacích chodbách byl snížen, nepoužívaný „krček“ mezi hospodářským pavilonem a chirurgickou ambulancí byl zdemolován. V rámci projektu vzniklo nové zastřešení dvora, po obvodu budov došlo k ošetření zemní vlhkosti, bylo provedeno nové zadláždění zpevněných ploch a jejich odvodnění. Nedílnou součástí projektu bylo také osazení rekuperačních jednotek pro výměnu vzduchu ve všech třídách včetně tříd ZŠ nad chirurgickou ambulancí. Rekonstrukce řešila také výměnu stávajícího kotle za dva nové závěsné kondenzační kotle BAXI pro ohřev vody a otápění pavilonu MŠ.
Zhotovitel: TOMERO s. r. o. Vyškov
Celkové náklady: 14.360.145,57 vč. DPH
Dotační podpora: Dotace OPŽP 
Spolufinancováno z jiných zdrojů: 4,9 mil. Kč
Realizace akce: 06 - 11/2018