07-08/2018 Komunikace a chodníky v ulici Římských legií

Popis: V rámci dokončení infrastruktury pro 16 rodinných domů v ulici Římských legií byla v termínu do dvou let od zahájení díla dle SOD realizována asfaltová komunikace a chodník v lokalitě. Součástí zpevněných ploch je také točna s parkovištěm a kontejnerovým stáním. V komunikaci a chodníku je rustikální dlažbou zvýrazněna linie hrotitého příkopu římského pochodového tábora objeveného archeology v roce 2016. Zhotovitel AKVAMONT Svitavy.
Celkové náklady: 1.806.783 Kč bez DPH 
Realizace akce: 7-8/2018