09/2018 Osazení naučných panelů v ulicí Římských legií

Popis: Naučné archeologické panely byly osazeny díky společné iniciativě města Jevíčko a Archeologického ústavu AV ČR, Brno, který jejich výrobu zafinancoval v rámci projektu „Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR” Město doprovodilo tuto „svislou prezentaci“ zvýrazněním průběhu příkopu v ploše chodníku a silnice, který je doplněn zapuštěnými bronzovými cedulkami. Tábor v Jevíčku z období tzv. markomanských válek, které naše území zasáhly v letech 172 až 180 n. l., je nejseverněji položeným krátkodobým římským vojenským táborem objeveným na území České republiky. Hrotitý příkop byl objeven archeology RML při investiční činnosti města v roce 2016.
Celkové náklady: Realizováno v rámci akce infrastruktura pro 16 RD
Spolufinancováno z jiných zdrojů: Panely byly hrazeny Archeologickým ústavem AV ČR, Brno
Realizace akce: 09/2018