10. 1. 2019 Společné setkání spolků s radními města

Rada města Jevíčka udělila výroční ocenění  za rok 2018 osobnostem činným ve spolkovém, kulturním a sportovním životě dne 10.1.2019. Oceněnými byli Natálie Zikmundová za sportovní úspěchy v mažoretkovém sportu TWIRLING a X-STRUT ( mistr ČR 2018 a 2019,  umístění na 16. příčce  na mistrovství světa 2018 ), dále pánové František Langer  a  Lubomír Geriš za celoživotní spolkovou činnost ve spolku AVZO, Ing. Radek Kavan jako kapelník orchestru Etien Band ZUŠ Jevíčko za opakované vítězství orchestru v celostátním kole soutěže ZUŠ v roce 2014 a 2017, Mgr. Petr Votroubek za činnost pro skautské oddíly v Jevíčku a přínos pro celorepublikový skauting ve funkci starosty Svazu skautů a skautek České republiky, Lubomír Krejčí za celoživotní činnost pro Český svaz chovatelů v Jevíčku a v poslední řadě pan Ing. Michal Khýr za činnost s fotbalovou mládeží a spolkovou činnost v TJ SK Jevíčko.

Oceněným gratulujeme, velmi si jejich činnosti vážíme a přejeme zejména pevné zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v další činnosti.

Rada Města Jevíčka

2019_setspolku_01_b.jpg

2019_setspolku_02_b.jpg

2019_setspolku_03_b.jpg

2019_setspolku_04_b.jpg

2019_setspolku_05_b.jpg

2019_setspolku_06_b.jpg

2019_setspolku_07_b.jpg

2019_setspolku_08_b.jpg

2019_setspolku_09_b.jpg

2019_setspolku_10_b.jpg

2019_setspolku_11_b.jpg

2019_setspolku_12_b.jpg

2019_setspolku_13_b.jpg

2019_setspolku_14_b.jpg

2019_setspolku_15_b.jpg