Vítejte na stránkách města Jevíčka

Novinky ve městě
novinka_11879
29.05.2024

Informační brožura k Mistrovství světa ČR a SR v silniční cyklistice

více...
novinka_11878
29.05.2024

Jevíčský zpravodaj - červen 2024

více...
novinka_11855
20.05.2024

Oznámení voličům ...

o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024 ve městě JEVÍČKO

více...
novinka_11568
08.02.2024

Informace od pečovatelské služby

Samostatný web pečovatelské služby naleznete na www.psjevicko.cz

více...
Úřední deska
05.12.2008[pdf, 1.22 MB]
Prodej nemovitého majetku - prodej nově zaměřeného pozemku p.č. 3072/5 - ostatní plocha o výměře 27 m2 v k.ú. Jevíčk ...
26.11.2008[pdf, 1.72 MB]
Pronájem nemovitého majetku - pozemek p.č. 1497 - orná půda o výměře 4194m2
26.11.2008[pdf, 1.36 MB]
Prodej pozemku p.č. 927 - ostatní plocha o výměře 658m2 části pozemku p.č. 1424 - ostatní plocha o výměře cca 140m2 ...
26.11.2008[pdf, 164.42 kB]
Usnesení dražební vyhláška - DHJV, s.r.o.
24.11.2008[pdf, 242.6 kB]
Nařízení města Jevíčko č. 1/2008
11.11.2008[pdf, 1.37 MB]
Pronájem nemovitého majetku - pozemek p.č. 1324/1 - ostatní plocha o výměře 813m2 v k.ú. Zadní Arnoštov
11.11.2008[pdf, 137.76 kB]
Usnesení dražební vyhláška - DHJV, s.r.o.
10.11.2008[pdf, 99.12 kB]
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zveřejnění posudk ...
05.11.2008[pdf, 54.05 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Okružní IV - od zámečku po Brněnskou
31.10.2008[pdf, 120.93 kB]
Oznámení o místě uložení daňové písemnosti - Lenka Křivánková
29.10.2008[pdf, 391.18 kB]
Dražební vyhláška - Bedřich Kramář
24.10.2008[pdf, 326.43 kB]
Dražební vyhláška - DHJV, s.r.o.
24.10.2008[pdf, 1.65 MB]
Pronájem nemovitého majetku - garáž na pozemku p.č. st. 3 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jevíčko-město ...
22.10.2008[pdf, 171.62 kB]
Oznámení o místě uložení daňové písemnosti - Karel Horák
15.10.2008[pdf, 18.52 kB]
Oznámení HZS Jevíčko - býk byl odchycen
13.10.2008[pdf, 1.22 MB]
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání rozhodnutí o schválení návrhu jednoduchých pozemkových úprav - upřesnění příděl ...
13.10.2008[pdf, 170.81 kB]
Posuzování vlivů záměru Rychlostní silnice R43 v úseku Svitávka - Staré Město na životní prostředí - vrácení dokumen ...
13.10.2008[pdf, 1.4 MB]
Prodej pozemku p.č. 3089 - ostatní plocha v k.ú. Jevíčko-předměstí
13.10.2008[pdf, 1.51 MB]
Prodej pozemků p.č. 52/1 a p.č. 53 - zahrada v k.ú. Jevíčko-předměstí
13.10.2008[pdf, 1.45 MB]
Pronájem nemovitého majetku - nebytové prostory - dvě místnosti v domě na ulici Třebovská č.p. 71
13.10.2008[pdf, 108.25 kB]
Oznámení o místě uložení daňové písemnosti - Pavel Homola
09.10.2008[pdf, 173.26 kB]
Přerušení elektřiny
08.10.2008[pdf, 309.37 kB]
Dražební vyhláška - Vladimír Pospíšil
07.10.2008[pdf, 1.48 MB]
Informace - Město Jevíčko tímto informuje občany o plánované zástavbě řadovými domy na parcele p.č. 538/22, k.ú. Jev ...
01.10.2008[pdf, 178.67 kB]
Oznámení době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
01.10.2008[pdf, 244.37 kB]
Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů
30.09.2008[pdf, 20.9 kB]
Výzva HZS Jevíčko
26.09.2008[pdf, 105.02 kB]
Oznámení o místě uložení daňové písemnosti - David Reich
25.09.2008[pdf, 1.33 MB]
Prodej nemovitého majetku - prodej pozemku p.č. 3060/2 - zahrada v k.ú. Jevíčko-předměstí
25.09.2008[pdf, 1.4 MB]
Prodej nemovitého majetku - prodej pozemku p.č. 1502/42 - ostatní plocha v k.ú. Jevíčko-předměstí
15.09.2008[pdf, 799.48 kB]
Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení zpracovaného návrhu jednoduchých pozemkových úprav - upřesnění přídělů v kat ...
15.09.2008[pdf, 78.59 kB]
Oznámení o místě uložení daňové písemnosti - Koch Jiří
15.09.2008[pdf, 85.53 kB]
Oznámení o místě uložení daňové písemnosti - Lang Aleš
15.09.2008[pdf, 79.45 kB]
Oznámení o místě uložení daňové písemnosti - Horák Karel
15.09.2008[pdf, 81.6 kB]
Oznámení o místě uložení daňové písemnosti - Daniš Eduard
15.09.2008[pdf, 78.27 kB]
Oznámení o místě uložení daňové písemnosti - Hanáková Veronika
11.09.2008[pdf, 872.31 kB]
Prodej části pozemku p.č.st. 241 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jevíčko-předměstí
11.09.2008[pdf, 2.61 MB]
Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení řízení - VHOS, a.s.
02.09.2008[pdf, 86.9 kB]
Oznámení o místě uložení daňové písemnosti - David Reich
01.09.2008[pdf, 2.43 MB]
Veřejná nabídka pozemků uveřejněná pozemkovým fondem ČR dne 1. 9. 2008
01.09.2008[pdf, 80 kB]
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v Jevíčku pro volby do zastupitelstva Pardubického kra ...
22.08.2008[pdf, 1.07 MB]
Směna nemovitého majetku - směna pozemku p.č. 50/2 - zahradav k.ú. Jevíčko-předměstí
18.08.2008[pdf, 101.2 kB]
Rychlostní silnice R43 v úseku Svitávka - Staré Město - Posouzení vlivů na životní prostředí
22.07.2008[pdf, 851.82 kB]
Směna nemovitého majetku - Směna části pozemku p.č.st. 15/2 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jevíčko-město ...
01.07.2008[pdf, 151.06 kB]
Oznámení o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Moravy - Výzva k připomínkám veřejnosti a uživatelům vody ...
28.06.2008[pdf, 437.93 kB]
Podpořte naše zemědělství a potravinářství, pomůžete sami sobě!
Přijďte